Revisjonshistorikk [tilbake]

Se Stortingetns avgiftsvedtak § 4 og forskrift om engangsavgift § 3-1

Hybridbil i avgiftssammenheng er et kjøretøy som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor (herunder Wankelmotor (rotasjonsstempel) i kombinasjon med en elektrisk motor til framdrift. Ved avgiftsberegning av slike kjøretøy skal vekten av elektromotoren og batteripakken ikke inngå i avgiftsgrunnlaget, Etter forskriftens § 3-1, annet ledd, skal det derfor gjøres et fradrag på 10 % i vektavgiftsgrunnlaget ved beregning av avgiften.

Antall visninger