Revisjonshistorikk [tilbake]

Du sier ikke hva slags motor du har. Men kan i beste fall tyde på at du har et oljefilter uten tilbakeslagsventil(altså uoriginalt). Da tar det lengre tid før det kommer oljetrykk til de hydrauliske ventilløfterne, som da kan rasle. Ellers kan de være slitne. Feil oljetype kan også virke inn på løfterne. Men andre faktorer kan også lage ulyd.

Antall visninger