Revisjonshistorikk [tilbake]

Først og fremst er det du som sitter med problemet ovenfor Tollvesnet og eventuelt også forsikringsselskapet ved en skade. Dette er en effektøkning av bilen. Den er ikke avgiftspliktig for biler over 10 år. Jeg anbefaler deg å lese følgende fra Toll og av siden dette fører til en endring i avgiften.

http://www.toll.no/templates_TAD/CircularLetter.aspx?id=196072&epslanguage=no

Antall visninger