Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Du har nok ikke el-bilfordelene med en hybrid. Du har riktignok en fordelseffekt når det gjelder engangsavgiften, men ikke kjøring i kollektivfelt, gratis i bommen mv. Heller ikke adgang til ladepunkter eller parkeringsplasser forbeholdt el-biler. Hilsen KNAjuristen.

Antall visninger