Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Det er ikke noen automatikk i at en kan heve et kjøp selv om feilen er forsøkt rettet flere ganger. Mangelen skal være vesentlig og prosessen kan ta tid og koste penger om ikke partene blir enige om heving. Siden du vel har gått med på en nøytral vurdering, vil jeg anbefale at du går med på selgerens forslag, men forbeholder deg å heve kjøpet om ikke feilen da blir borte. Pass på å dokumentere hele mangelhistorien. Hilsen KNAjuristen.

Antall visninger