Revisjonshistorikk [tilbake]

har du sjekket lokket og peilepinna, hvis det er hvit/gul gugge belegg på de kan det indikere at det er vann i motoren. da kan det enten være gåen toppakning spesielt hvis hvit røyk fortsatt oppstår etter at motoren er varm.

Antall visninger