Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Terje. Jeg var faktisk ikke klar over – eller har tenkt over at dette med kvadratiske skilter ikke kunne har personlig nummer. Man lærer noe hver dag ...

Jeg vi anta at dette har med "standardisering" å gjøre. At på kvadratiske skilt så har man bokstavene øverst og tallene under. Og at det slik sett kan bli "kluss og krøll" med personlige skilter, som jo ikke behøver å inneholde samme tegn som vanlig.

Antall visninger