TV 2 Play
Min konto

Revisjonshistorikk [tilbake]

Dobbeltsjekk dette med utstyret....ja...lavere avgifter gir teoretisk mer utstyr til samme pris....men en god venn som har en nesten-ny RAV4 hybrid som snusa på den nye ladbare, konstaterte at det ikke var noe på verken utstyrslista eller andre forhold som tilsa at det var noe poeng å bytte. Det skal tilføyes at Toyota-forhandlerens "tilbud" mhp innbyttepris på hans bil, ville påført ham et netto verditap på 150.000 - ett hundre og femti tusen - blanke kroner. Med "nesten-ny" mener jeg her en bil som på det aktuelle tidspunktet var under 6 måneder gammel og kjørt rundt 10.000 km.

Uavhengig av hva man ellers måtte mene, ja, det er mulig en "ladbar" kan være enklere å selge og således gi noe lavere verditap, men samtidig vil et mindre bagasjerom og lav hengervekt være en showsstopper for mange. Her bør man skynde seg langsomt og vurdere nøye - alternativt se på andre hybrider i markedet.