Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg fant etterfølgende tekst som synes å være sakset fra biltilsynets kontrollinstruks. Problemet er at linken til kontrollinstruksen....som også ligger i det originale innlegget...ikke fungerer.

August 14, 2019 1.1.12 Bremseslanger Utgjør det mangelmerknad dersom det er montert stålomspunnede bremseslanger? Det skal som utgangspunkt ikke ilegges mangelmerknad for montering av stålomspunnede bremseslanger som åpenbart er fabrikkproduserte med pressede koblinger og der fabrikantens merking er synlig. Altså der slangen har rett merking fra pressverktøyet og/eller på en merkehylse på slangen. Bremseslanger med skrudde koblinger og/eller manglende merking utgjør mangelmerknad, dette anmerkes under kontrollpunkt 1.1.21, mangelmerknad e) Feilaktig reparasjon eller endring av komponent. Veileder til kontrollinstruks versjon 3.0

Hele tråden finner du HER: https://bimmers.no/forums/topic/820758-st%C3%A5lspunnet-bremseslanger-er-dem-lovlige/

Det mest nærliggende her ville jo være å rette en konkret, skriftlig forespørsel til biltilsynet, med utgangspunkt i nettopp denne kontrollinstruksen. Som du sier, det er biltilsynet som bestemmer innenfor norske grenser uansett, man kan skrike "TUV" til man blir hes...om kontrolløren har gitt eg en mangellapp for bremseslanger, går det lett prestisje i saken....vips....så føler du deg som han som slåss med vindmøllene, mye enklere å sjekke på forhånd enn å klage i ettertid. Sånn er det bare, byråkratiet har lett for å gå i forsvar når de gjør feil. Kan ta tid å få svar, men sist jeg sjekka, var biltilynet underlagt forvaltningsloven og de frister som gjelder der ifht svartider. Også dette fungerer bedre ifht forespørseler enn ved klagesaker...påfallende nok :-) Lykke til!

Antall visninger