Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Jada går helt fint, stort sett er reglene slik at de må ha samme eller bedre kvalitet enn de som er original montert(spesielt trykk klasse er viktig her), de må ha samme lengde er de for korte kan de simpelthen slites av ved maks ut fjæring. De må ikke være vridd og ellers beskyttes på samme måte som de original monterte med hensyn på risk for gnag eller kutt skader. Til sist må de forankres i hver ende på en forsvarlig måte, klips braket eller lignende inn festing mot andre bremse rør og her altså skjøter.

Mvh Kviasen

Hei Jada går helt fint, stort sett er reglene slik at de må ha samme eller bedre kvalitet enn de som er original montert(spesielt trykk klasse er viktig her), de må ha samme lengde er de for korte kan de simpelthen slites av ved maks ut fjæring. De må ikke være vridd og ellers beskyttes på samme måte som de original monterte med hensyn på risk for gnag eller kutt skader. Til sist må de forankres i hver ende på en forsvarlig måte, klips braket eller lignende inn festing mot andre bremse rør og her altså skjøter.skjøter. Oppbevar helst i hanskerommet bestillingen din som bevis på hva som er montert da trykk klasse kan være vanskelig å avlese på stå lomspunende slanger.

Mvh Kviasen

Hei Jada går helt fint, stort sett er reglene slik at de må ha samme eller bedre kvalitet enn de som er original montert(spesielt trykk klasse er viktig her), de må ha samme lengde er de for korte kan de simpelthen slites av ved maks ut fjæring. De må ikke være vridd og ellers beskyttes på samme måte som de original monterte med hensyn på risk for gnag eller kutt skader. Til sist må de forankres i hver ende på en forsvarlig måte, klips braket eller lignende inn festing mot andre bremse rør og her altså skjøter. Oppbevar helst i hanskerommet bestillingen din som bevis på hva som er montert da trykk klasse kan være vanskelig å avlese på stå lomspunende stål ommspunende slanger.

Mvh Kviasen

Hei Jada går helt fint, stort sett er reglene slik at de må ha samme eller bedre kvalitet enn de som er original montert(spesielt trykk klasse er viktig her), de må ha samme lengde er de for korte kan de simpelthen slites av ved maks ut fjæring. De må ikke være vridd og ellers beskyttes på samme måte som de original monterte med hensyn på risk for gnag eller kutt skader. Til sist må de forankres i hver ende på en forsvarlig måte, klips braket eller lignende inn festing mot andre bremse rør og her altså skjøter. Oppbevar helst i hanskerommet bestillingen din som bevis på hva som er montert da trykk klasse kan være vanskelig å avlese på stål ommspunende om spunnende slanger. Og nei de kan ikke lages til hjemme fra et kit de må være ferdig pre produserte slanger.

Mvh Kviasen

Antall visninger