Revisjonshistorikk [tilbake]

I disse tider kan det være klokt å putte fingeren i jorda og regne litt på totalbudsjettet for hva det faktisk koster å eie en bil....for ikke å snakke om å bytte i tide og utide! Noe kynisk sett, de som mener det er "økonomisk" å bytte bil f.ex annethvert år....eller sogar hvert år....hopper bukk over en vesentlig ting: de kan typisk kjøre "gratis" i innpå 10 år for overgangskostnaden, altså hva det koster å bytte ut den nesten-nye bilen de har! Og selv om man ikke bytter bil riktig så ofte, nedskrivningskosnaden er mange ganger høyere enn drivstoffbudsjettet.

Og når man ser på drivstoffbudsjettet, er det en feil mange gjør: de ser kun på det korte perspektivet. Den kloke ser på oppgitte forbrukstall, vurderer opp mot eget kjøremønster og ikke minst, egen kjørestil, og resonnerer seg frem til et estimat for gjennomsnittsforbruket året i mellom. Typisk drivstoff-forbruk for det være seg en dieselbil på si halvannet tonn med 2 liters motor fra en anerkjent produsent har vært ned mot lave 0.4 i de tider jeg pendlet 20-30.000 km i året og hadde et kjøremønster med overveiende langgkjøring. Med mer småkjøring svinger forbruket opp mot 0.5. Mer hokus-pokus er det ikke, dette tallet multipliserer man med forventet årlig kjørelengde og en forventet gjennomsnittlig drivstoffpris, vær gjerne konservativ, så får man et tall som absolutt ikke er avskrekkende! Det samme gjelder forøvrig servicebudsjettet, man skal rett og slett være leder for elbilforeningen eller noe annet morsomt for å innbille seg at drivstoff- og servcekostnader på en bil med konvensjonell drivlinje er det som trekker bilbuidsjettet like luukt til himmels! Det gir seg egentlig selv: løpende verditap og ikke minst bompenger er den store, stygge ulven her! Verditapet har forøvrig et ikke ubetydelig "påslag" som følge av det særnorske avgfitsnivået, uten at jeg vil dvele for meget ved akkurat det.

Ja, elbiler er foreløbig avgiftsfrie og bompengefrie, men dette vil ikke vedvare. Dessuten: billig "drivstoff" gjelder kun ved hjemmelading. Lader man langs veien, ja da blir det meget raskt like dyrt eller dyrere enn å kjøre dieselbil, ref elbilforeningen! Og den som skuer hen mot Danmark og EU, vil raskt oppdage at billig norsk strm er en betingelse for at elbil i det hele tatt skal være "billig" å kjøre med, den som kjører Tesla i Danmark kunne like gjerne kjørt bensin V-8!

Litt sånn er det med en lade-hybrid også: se hen til RAV4, en utmerket bil som finnes som både konvensjonell hybrid og ladbar hybrid: den konsvensjonelle hybriden har et drivstoff-forbruk over tid som matcher en dieselbrenner! Veldig bra, det gir typisk en titusenlapp eller to i årlige drivstoffutgifter for mange av oss! Så kom den "ladbare".....stiv pris og lite bagasjerom er en del av bildet her....og en forutsetning for at det skal være noe poeng...er at man har et kjøreømønster der man først og fremst kan lade hjemme....og for 90+ % av kjøringen ikke kjører lenger enn at den elektriske rekkevidden holder. Jolly fine, mange som hadde RAV4 hybrid så for seg kjempemessige "besparelser", noen løp nesten mann av huse for å bytte bil! Men så var det denne ubehagelige merprisen da...som fikk overgangskostnaden til å hoppe opp i både 150 og 200.000 kroner! Som nevnt innledningsvis...selv om man kjører 90 % med strøm og lader hjemme...man kan beholde den feiende flotte, nesten nye hybriden man har fra før og kjøre "gratis" i minst 10 år!

Noe lignende blir det for dere. Dersom dere har et godt begrunnet behov for å bytte bil i dag, vil både diseselversjonen og bensin hybrid være et helt greit alternativ som dere kan glede dere over i mange år fremover, uten personlig ruin og gråt og armod! Ja, det kommer helt sikkert noe "nytt" rundt neste sving, gjerne en mer markant hybrid drivlinkje, sikkert også en ladbar versjon, men allerede i nåværende forslag til statsbudsjett står avgiftskjerpelsene i kø! Som vi alle vet, "for mijøets skyld" er bare en floskel, det eneste vi kan være helt sikre på er at den økonomiske nedgangen vi står midt inne i, kommer til å innebære avgiftsforhøyelser for såkalte "miljøvennlige" alternativer raskere enn vi ellers ville sett det! Mao kommer eventuell "vinning" på å vente på en ladbar hybrid med rimelig stor sannsynlighet til å gå opp i spinninga på den ene eller andre måten. Bordet fanger, summen av avgifter inn til statskassa skal opp i årene fremover.

The Bottom Line er at verken dieselversjonen eller bensinversjonen med en form for hybrid drivlinje vil ha spesielt avskrekkende drivstoffutgifter sett fra et helhetlig ståsted. Ja, bensiner en vil være noe dyrere, men her må dere ta kjøremønsteret i betraktning: diesel er kongen på haugen for de av oss som har mye langkjøring, dvs sjelden gidder å dra ut bilen for å kjøre mindre enn 5 mil, mens de som stort sett kjører til og fra butikken og rundt i byen, vil kunne ha fordeler av en bensinmotor, hint diesel partikkel filter.....DPF er ikke en god ting for et kjøremønster som i alt det veseentlgiste består av småkjøring opp og i mente. I parentes bemerket, da er heller ikke V90 den rette bilen, men den vurderingen har dere helt sikkert gjort allerede....dere har et helt annet behov, der det kanhende er sånn at langkjøring er regelen, ikke unntaket. Nei, dere gjør ikke noen stor feil med å velge verken diesel eller bensin her, men dersom drivstoffbudsjettet har noen som helst betdning, vil diesel være det klart beste alternativet. Dog snakker vi om noen tusenlapper i året, altså ikke noen dramtisk forskjell. Tilsvarende vil ikke en ladbar hybrid være noen "høydare" i et slikt kjørenmønster, kanhende noe bedre enn en "mildhybrid", men den store styrken for en ladbar hybrid er og blir denne greia med mye småkjøring....for dem det måtte gjelde.

Selv da er det imidlertid ingen selvfølge at ladbar hybrid vil lønne seg: her vil avgifter og ikke minst rekkevidde på strøm ha stor betydning. Hvor Volvo vil legge seg mhp rekkevidde, er ikke godt å si, men bare avgiftsforhøyelsen kan lett spise opp både et og to års drivstoffbudsjett her!

Antall visninger