Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er flere forhold som definerer hva som er lurt eller ikke, det viktigste er at valgene man gjør bygger på kjøremønster og hvilke behov man har. Om familiens kjøring i alt det vesentligste består i kjøring innenfor en radius der man kan klare seg med hjemmelading, jolly fine. Dersom man jevnlig kjører lengre srekninger og må basere en stor del av ladingen på kommersielle tilbud, forsvinner en betydelig del av "besparelsen" mange legger til grunn for å velge elbil. Det ligger også i sakens natur at man må ha mulighet til å innstallere en forskriftsmessig hjemmelader: uten dette får man uvegerlig høye driftsutgifter. Legg til at et kjøremønster som involverer lading "underveis" også gir nyordene "rekkeviddeangst" og "ladekø" mening. Og nei, det vil IKKE være slik at du får samme frihet til å kjøre der du vil når du vil med elbil, i beste fall vil det være nogenlunde fungerende ladetilbud rundt det vi kaller "store" byer i Sør-Norge og langs hovedferdselsårene mellom disse byene innenfor et 5-års perspektiv. Bor man i grisgrendte strøk, enn si ferdes i grisgrendte strøk eller ønsker å feriere sånne steder, vel, da er ikke elbil tingen. Likeledes er det en krevende øvelse å satse på "bilferie" utenfor landets grenser med elbil.

Der man uten problemer kan kjøre både 1000 og 1500 kilometer før man må se seg om etter en dieselpumpe med dieselbrenneren, kommer man kanhende bare 2-300 km med en elbil før man når den magiske grensen på 20 % gjenstående rekkevidde...som jo er det optimale "ladepunktet" med tanke på batterienes rekkevidde. For riktig å gjøre det komplisert, bør man unngå å lade batteriene til mer enn rundt 80 %. Dette gir uvegerlig utfordringer, selv om fabrikantene kappes om å reklamere for "lang" rekkevidde. Så nei, det er ingen fasitløsning som sier at de feiende flotte nye elbilene som er på vei, e verdt å vente på. Det er ditt og familens kjøremønster som er det viktigste elementet her, og nei, det er ikke alle forunt å ha et kjøremønster som kan tilpasses de begrensningene som følger med en elektrisk drivlinje. Hadde nær sagt: Ole Brumm er et godt alternativ her: da tenker jeg på en av de nyere ladbare hybridene med relativt lang rekkevidde. Da får du ja takk, begge deler, og kan kjøre elektrisk i nærområdet og ha en diesel eller bensinmotor som gjør at du slipper både rekkeviddeangst og ladekø langs landeveien.

BEHOVET for plass og andre praktiske egenskaper skal man heller ikke undervurdere. Når du nevner barn nummer to: meg bekjent er utvalget av stasjonsvogner med elektrisk drivlinje ikke-eksisterende. Ja, det finnes kombibiler med bakdør, men bagasjerommet er ikke alltid tilstrekkelig til en barnefamilies behov. Enkelte biler, som Tesla 3, krever at man tar frem skojernet for å få trøkkt inn barnevogna. I det hele tatt: av bilene på lista du presenterer er det kun Skoda og VW som vel kan komme i nærheten av å oppfylle de kravene en barnefamilie bør stille.

The Bottom Line er imidlertid at Pegeot 5008 er en feiende flott og ganske så stor bil, med mange gode løsninger. Jeg sliter med å se at det finnes elbiler som tilbyr det samme, og uavhengig av om du velger diesel eller bensinmotor, det dreier seg om en bil som vil levere det familien forventer i mange år fremover. Det er slett ikke gitt med en elbil, mitt stalltips er å sitte litt på gjerdet mens dere vurderer kjøreømønster og behov nøye, dernest bør dere prøvekjøre aktuelle kandidater, som etter mitt hode koker ned til VW hhv Skoda. Tesla ville jeg strøket av lista uten å blunke, et av mine kriterier for valg av bil er at importøren skal være en god samarbeidspartner. Dernest må det være et fungerende serviceapparat tlgjengelig, både i Norge og der jeg ferdes i det store utland. Tesla er ikke der, verken her eller der: verken i forhold til verkstedstjenester eller evne til å levere deler.

Her ligger VW og Skoda lysår foran, også Ford vil helt helt sikkert gjøre en bedre jobb for sine kunder. Ellers ville det vel være naturlig for deg som jo har et godt forhold til Peugeoit å se nærmere på Peugeot sin elbil? Ikke verdens største bil kanhende, men det lille jeg har sett av bilen, fremstår det som om man har gjort en god jobb med både plassutnyttelse og praktiske løsninger. I det hele tatt: med elbil vil lange bilferier osv stoppe seg selv, ikke minst når man har småbarn...kanhende tilpasningene dere eventuelt må gjøre i kjøremønsteret for kjøp av elbil medfører at dere egentlig ikke trenger så stor bil?

I det hele tatt: tenk gjennom en gang til, det er deg og familien som utgjør ekspertpanelet som kan avgjøre hvilken bil, hvilken drivlije som passer dere best. Lykke til!

Antall visninger