Revisjonshistorikk [tilbake]

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kumde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensimger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert.

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kumde kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensimger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert.

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensimger forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert.

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert.reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjøre et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kamskje et lite halmstrå her,og,at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det. Lykke til

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjøre et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kamskje et lite halmstrå her,og,at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det. Lykke til

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjøre et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kamskje kanskje et lite halmstrå her,og,at her og at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det. Lykke til

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Det er rapportert flere tilfeller i utlandet med nettopp denne hvite perlemor lakken på Toyota IQ så dere er ikke alene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avettet avefettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjøre gjør et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kanskje et lite halmstrå her og at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det. Goodwill er en ikke helt uvanlig ting fra bilfabrikanten og er du en trofast Toyota eier og servicer er fulgt så hvorfor ikke. Det kan være vel så bra å skrive en mail til Toyota Norge og legge frem saken da de lokale handlerene og verksted må holde seg til rettningslinjer fra Toyota Norge. Lykke til

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota. Toyota og er ikke sikkert kunden har klaget inn engang. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Kanskje ikke feilen er i lakken og at det kan være en galvanisk reaksjon her der fks at det er en krypstrøm til jord. Det ser jo uansett ut til at det tar noen år før problemet dukker opp. Det er rapportert flere tilfeller i utlandet med nettopp denne hvite perlemor lakken på Toyota IQ så dere er ikke alene. Brukerfeil er nok det første jeg tenker på, også en mulighet her, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avefettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjør et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kanskje et lite halmstrå her og at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det. det da alle garantier er gått ut på dato. Goodwill er en ikke helt uvanlig ting fra bilfabrikanten og er du en trofast Toyota eier og servicer er fulgt så hvorfor ikke. Det kan være vel så bra å skrive en mail til Toyota Norge og legge frem saken da de lokale handlerene og verksted må holde seg til rettningslinjer fra Toyota Norge. Lykke til

Mvh Kviasen

Først og fremst har Toyota helt rett i at det ikke er en klagesak da lakk garantien bare er noen få år kanskje 3 år på din bil i 2011 og 5 år på nyere biler ettersom all garanti da ble 5 år. Dette kan du spør verksted om da det ikke er grunn til å skjule for deg hvilke garantier som gjelder for din bil. Toyota har en såkalt garanti mot gjennom rusting men det er jo ikke saken her og er kanskje 10-12 år. Ditt problem er lakken på taket så mye bedre å dra bort til et lakk verksted og be de se på saken og se på hva som kan ha skjedd og få det lakket opp på nytt. At en annen kunde har hatt samme problem er ikke til stor hjelp her i en garantisak mot Toyota og er ikke sikkert kunden har klaget inn engang. En feil i lakken eller i lakkerings prosessen ville vist seg mye tidligere kanskje allerede de første par årene. Kanskje ikke feilen er i lakken og at det kan være en galvanisk reaksjon her der fks at det er en krypstrøm til jord. Det ser jo uansett ut til at det tar noen år før problemet dukker opp. Det er rapportert flere tilfeller i utlandet med nettopp denne hvite perlemor lakken på Toyota IQ så dere er ikke alene. Brukerfeil er nok også en mulighet her, kan det ha vært feil blanding i en vaskemaskin du har brukt, har du avefettet bilen i steikende sol og således har avfettingen brent seg fast i lakken, har bilen stått parkert i industriområde der ulike forurensinger har samlet seg på taket ? Uansett som allerede nevnt ovenfor er et lakkverksted ditt beste bett hvis du ønsker å komme til bunns i saken og få det reparert. Hvis du etter en uttalelse fra lakkverksted gjør et siste forsøk med at det er jo ikke bra reklame for dere at lakken ruller av taket på en Toyota så er det kanskje et lite halmstrå her og at de kanskje vil hjelpe til men det blir de om det da alle garantier er gått ut på dato. Goodwill er en ikke helt uvanlig ting fra bilfabrikanten og er du en trofast Toyota eier og servicer er fulgt så hvorfor ikke. Det kan være vel så bra å skrive en mail til Toyota Norge og legge frem saken da de lokale handlerene og verksted må holde seg til rettningslinjer fra Toyota Norge. Uansett kommer du lengre her med godt humør, et par tørre vitser og plukke opp en blyant fra gulvet trikset :-) Lykke til

Mvh Kviasen

Antall visninger