TV 2 Play
Min konto

Revisjonshistorikk [tilbake]

Helt korrekt som Kamerat Wizard anfører, konseptet for en hybrid drivlinje er det samme uansett hva man putter på tanken som gir mat til motoren under panseret. Dog er det en ting man skal ha i bakhodet med diesel kontra benzin: dieselmotoren har høyere virkningsgrad. Legg til at en dieselmotor har relativt sett mindre økning i drivstoff-forbruket på kald motor, og at en dieselmotor har mer moment enn en benziner, så har du langt på vei forklaringen på at en dieselmotor har vesentlig lavere drivstoff-forbruk enn en benziner. Med en hybrid drivlinje kan man teoretisk "hente inn igjen" en del av bevegelsesenergien, derved får man enda et hakk lavere forbruk. Her forutsetter jeg en konvensjonell hybrid drivlinje, som kjøres i hybridmodus. Som Kamerat Wizard anfører, hvor mye man kan spare vil i stor grad avhenge av kjøremønsteret, f.ex vil motorveiskjøring som krever at den konvensjonelle motoren jobber hardere, nødvendigvis også medføre økt forbruk.

I parentes bemerket: her skal man imidlertid være klar over at det har stor betydning hvordan motoren er designet: Toyota har bevisst lagt seg på en bensinmotor med lav trimmingsgrad og stort slagvolum i flere av sine hybrider, med vekt på å ha mer anvendbar kraft fra lavere og midlere turtall. Ikke verdens sprekeste motorer dette her, men på samme måte som en dieselmotor, her får man ja takk, begge deler npr det gjelder forutsetninger for lavt forbruk: en konvensjonell motor som er optimalisert med tanke på lavt forbruk - rett nok gørrande dau - og en hybrid drivlinje. F.ex Prius kommer ned i 0.45 på blandet kjøring uten store problemer - da tangerer man en TDI! Det er bra for en benziner, så jo, hybride drivlinjer har forsåvidt noe for seg!

Med en dieselmotor sammen med en hybrid drivlinje, får man iallefall i teorien et bedre utgangspunkt: en motor som virkelig har et hav av anvendbar kraft ved lave og midlere turtall, altså et perfekt utgangspunkt for lavt forbruk, og en hybrid drivlinje, win-win! Men hvor lenge var Adam i paradis? Igjen - kjører man med flat pedal på motorveier i det store utland, er det faktisk dieselmotoreren som gjør jobben - da snakker vi om omtent samme forbruk som en konvensjonell bil med kun dieslemotor. Men noe kynisk sett: hybridkonseptet gjør virkelig susen ved småkjøring og bykjøring! Der er det noe å hente! Og hvorfor ikke? Volvos konsept innebærer en absolutt respekabel dieselmotor sammen med en hybrid drivlinje - i min verden er det god sort! Når vi attpå til snakker "mild-hybrid" er det etter mitt hode et godt kompromiss: nei, man har ikke en svær batteripakke og veldig mange fiks-faks løsninger, men man har en "snill" hybridløsning som gir en grei - om ikke kjempestor - forbruksreduksjon under gitte premisser - i tillegg får man kanhende litt mer skyv - også under gitte premisser. Noen egentlige bakdeler får man ikke - her er det verken mye ekstra vekt eller en svær batteripakke som stæler bagasjeplass!

Ladbar hybrid? Vel, hva skal man egentlig med det? For noen er det visstnok "kjekt" å kunne kjøre på strøm på småkjøring og i byen. Javel...? Sist jeg sjekka, hadde vi faktisk IKKE avskaffet vinteren i Norge, sånn circa halve året er det så kaldt at den stakkars benzinmotoren - som jo er det vanligste alternativet i ladbare hybrdier - må starte for at vi skal ha det godt og varmt i bilen. Da går vinninga opp i spinninga, på samme måte som vinninga går opp i spinninga om man skal kjøre lenger enn den elektriske rekkevidden. For alle praktiske hensyn: min subjektive oppfatning er at for for alle praktiske formål vil en konvensjonell hybrid være et bedre alternativ for de oss som ikke bor i byen og i alt det vesentligste kjører innafor bygrensa.

Noe lignende gjelder for dette med diesel kontra benzin - uansett om vi snakker hybrid eller en mer konvensjonell drivlinje: deet er kjøremønsteret som er avgjørende. En dieselbil er ikke nødvendigvis det beste til "dassekjøring", man bør mao ikke ha et kjøremønster der 90 % av kjøringa er småkjøring. Det har med DPF å gjøre, det har med soting og de problemer kombinasjonen diesel og småkjøring, spesielt om vinteren, fører med seg. Har man et slikt kjøremønster, ja da biter man i det sure eplet og velger benzin! Om man har en vesentlig andel landevekjøring / langkjøring, ja da er dieselmotor kongen på haugen, både mhp forbruk og komfort.

The Bottom Line er at om man strekker definisjonen litt, har konseptet med mildhybrider egentlig vært der en stund: regnererering av energi har f.ex vært en del av VAG sitt blue-motion konsept en god stund. Men man har altså ikke noen elmotor i drivlinjen - der ligger forskjellen. Nei, det er ikke noen voldsom forbruksreduksjon ved en hybrid drivlinje, men alle monner drar. Jeg ville ikke vært redd for å kjøpe en Volvo med hybrid drivlinje, med min kjørestil og mitt kjøremønster hadde jeg i såfall helt klart valgt dieselmotor. Men det er dine egne preferanser som må avgjøre hva som er riktig for deg: tenk kjøremønster, tenk gjennom egen kjørestil og hva du setter pris på av egenskaper med drivlinjen når du tråkker på gasspedalen, og ikke minst: sørg for å prøvekjøre aktuelle alternativer. Lykke til!