Revisjonshistorikk [tilbake]

Nja, kablene vil nok ikke smelte ned, men gitt en situasjon der hver familie i et gitt boligfelt konverterer til elbil og har det være seg en eller to av sorten der hjemme i garasjen med hver sin lader, gjerne mest mulig ladestrøm, ja da vert det spanande du! Legg til konsekvensene av at vi varmer opp husene våre med strøm....etter påtrykk fra myndighetene er det jo fy-fy med både ved og olje....vi bruker ganske så mye varmtvann for å vaske kroppene våre...vi lager mat, ofte på feiende flotte induksjonsovner som trekker heftig mye strøm....og vi har til og med LYS i husene våre, hvilken overraskelse....vi har ennå vinter og mørketid! Ganske kaldt også, jeg bor et sted der jeg til tider står og speider ut vinduet når nordavinden står på...hvor blir nå den "globale oppvarmingen" av? Nei, vi er ikke i nærheten av å ha en infrastruktur som kan bære en betydelig økning av strømforbruket, og nei, vi har faktisk IKKE infrastruktur på plass for å hive opp en dullion ladestasjoner langs veinettet der folk ferdes! Uansett hvor mye elbil-fansen står og skriker "må ha, må ha" som en gjeng med sultne måker, det er faktisk IKKE sånn at det er "bare" å få på plass en ladeinfrastruktur, og absolutt ikke "over natta", slik enkelte tenderer til å tro!

Faktum er, at selv i dag, når vi knapt nok har kommet i gang med politikernes storstilte plan om "elektrifiseringen" av ditt og datt - har NVE og elverkene til tider problemer med å levere energi til alle mer eller mindre gode formål! Det finnes både boligstrøk og hyttefelt der strømforbruket er så høyt at spenningsfallet ut mot "enden" av forsyningskjeden faller under satte grenser! Ser vi hen til høyspentnettet, holder heller ikke dette helt tritt, og nei, det er faktisk ikke "bare" å hive ut "hurtigladere" både her og der, når hver og en ladestasjon faktisk svelger unna like mye strøm som en middels produksjonsbedrift, enn si et lite boligfelt, ja da innser selv en blind høne at tiden er overmoden for en kraftig oppgradering av infrastrukturen i den norske elektrisitetsforsyningen. Men neeei, politikerne sitter fortsatt med lua godt trukket nedover ørene og durer videre i samme sporet! Rett skal være rett, nå er det omsider vedtatt en massiv oppgradering av såvel høyspentnettet som distribusjonsnettt, første trinn strekker seg over 10 år, kostnader godt over 100 milliarder 2021-kroner.......og hvilken overraskelse...gjett hvem som skal betale for moroa! På tross av at E-verkene har en inntjening som ikke ligner grisen, vippes regninga videre på norske - med trykk på NORSKE - strømkunder - gjennom økt nettavgift! Som de fleste nok har fått med seg, basisprisen for strøm har økt i takt med nye utenlandskabler - hvilken overraskelse - og det foreligger flere forslag på gang for å øke nettavgiften - ikke bare LITT - men så mye at det virkelig kommer til å svi for Ola og Kari Hvermannsen! Se bare på strømregninga vi alle har fått for juni, den er ganske så mye høyere enn på samme tid, for samme periode i fjor!

Ja, det er faktisk bedre infrastruktur nedover i Europa, men heller ikke der er man klar for en massiv utrulling av hurtigladere! I tillegg er det faktisk sånn - slik Kamerat Samiano antyder - at sånn circa halvparten av strømmen der utenfor våre grenser - kan henføres til kullkraft. Den andre halvparten kan komme fra hele gullrekka, i store trekk er det kjernekraft og gasskraft som gjelder, begge deler har sine problemstillinger, selv om det selvfølgelig er renere enn kullkraft. Vooops...er det ikke sånn at "de grønne" egentlig ikke vil ha noen av disse alternativene? Men elbiler vil de ha, det er angivelig løsningen på alle problemer! For noen år siden var det dieselbiler som skulle frelse norske "storbyer" fra utslipp i verdensklassen, nå er det elbiler! Samme visa, another wrapping!

Antall visninger