Revisjonshistorikk [tilbake]

Nja, vi som IKKE er medlemmer i Tesla Fan Club eller for den sakens skyld, Elbil-lobbyen, sier egentlig ikke "nei" til elektriske kjøretøyer, ei heller til f.ex en sårt tiltrengt oppgradering av den norske elforsyningen. Tvert om! Men vi maner til en viss edruelighet, kall det gjerne et ønske om at politikerne skal få beina litt ned på bakken og innta en mer fast holdning når elbilfansen står og skriker "skal ha, skal ha" og "mer, mer"! Og nei, vi farer ikke med "konspitasjonsteorier" når vi påpeker at "eventyr" som elektrifiseringen av nordsjøen, som i realiteten er en sørgelig inefektiv og ekstremt kostbar symbolpolitikk uten noen reell klima-effekt i den store sammenhengen, er høl i hue! Likeledes er det like mye høl i hue å prioritere "massiv" utbygging av "hurtigladere" som å prioritere billig strøm og utbygging av høyspentlinjer for å "skape arbeidsplasser" ved å tilrettelegge for utenlandske investorer som ønsker å bygge serverfarmer og "produsere" bitcoins".

Når det gjelder det siste, evner faktisk flere å forstå at bitcoins faktisk IKKE tilfører AS Norge noen som helst verdier....tvert om! Men hurtigladere med massivt strømtrekk - hipp hurra - det MÅ vi bare ha, koste hva det koste vil! Vel, hva med å ivareta det lille vi har igjen av kraftkrevende industri FØRST...? Der har vi faktisk noen titusen arbeidsplasser og en reell verdiskapning! Men hvilken "verdiskkaping" ligger det egentlig i personbiler som svinser hit og dit - uavhengig av drrivlinje er det jo egentlig ikke spesielt produktivt - ei heller spesielt "miljøvennlig". Ja, i Norge har elbiler moderate lokale utslipp, iallefall så lenge vi har nok vannkraft! Men realiteten er at elbiler med dagens batteriteknogi er like mye symbolpolitikk som elektrifiseringen av nordsjøen: vi snakker i realiteten om en flytting av utslipp - kfr det faktum at produksjonen av elbiler er mange ganger mer energikrevende enn produksjonen av en bil med konvensjonell drivlnje! Og uavhengig av hvor mye Tesla og elbil-lobbyen måtte forsøke å "grønnvaske" energien man putter inn i produksjonen: det er faktisk fremdeles sånn at 50 % av verdens elektrisitetsproduksjon kan henføres til kullkraft. Vooooops....da er det plutselig ikke lenger spesielt "miljøvennlig" med elbiler i land som IKKE har en tilsvarende, gudegitt fordel med mye vannkraft som vi er så heldige å ha her hjemme!

The Bottom Line er at nei, fordi vi ikke er "med" dere, så blir det likevel for dumt å snakke om at vi er "motstandere", "skeptikere", "konspirasjonsteoretikere". Dette er og blir nedsettende generalisering, kall det gjerne hersketeknikk, som vi ser daglig fra hele denne lobbyen, hadde nær sagt sekta, som forfekter elbilen som "løsningen" på alt som er vondt og leit! Har vi sett den type retorikk før tro? "Er du ikke med oss, ja da er du mot oss!" Skutt blir den som måtte bremse "utvkilingen", MDG hyler f.ex om økte avgifter for alt som ikke er elektrisk! I sin iver glemmer de denne bagatellen med at elektifiseringen faktisk ikke er gratis for samfunnet, enn si at ting tar tid, isteden skriker de altså som en gjeng med sultne måker: "skal ha, skal ha"! På samme vis bygger de luftslott med hundretusener av "grønne" arbeidsplasser, der allemannalle skal transportere seg sjæl og matpakka til og fra jobb med hver elbil, gjerne en Tesla på to og et halvt tonn, det er jo den ypperste "miljøbilen" om man skal tro ypperstepresten i Tesla-sekta!

Vel, jeg er altså litt mer nøkternt realitisk, som en av dem som har vokst opp i og med et småbruk, og hatt en oppriktig interesse for naturen miljøet og konsekvensene av menneskelig aktivitet siden jeg lempa ut mitt første fiskesnøra og hanka inn dagens middag, mener jeg faktisk at mitt syn på disse tingene har en verdi, har en solid forankring, i en verden der symbolpolitikk langt på vei har overtatt. Uten å gå inn i en lang polemikk om det ene eller andre her: vi lever i en verden der det blir flere og flere mennesker, på bekostning av naturen rundt oss, på bekostning av en planet som faktisk har begrensede ressurser! Fort gjort å glemme, men overforbruket av ressurser er ekstremt! Ja, man må gjerne være "grønn" både i tanker og i trynet, men det er pinadø rimelig bakstreversk å hevde at problemene blir "løst" ved at vi bytter ut vår alles kjære bilen og transporterer oss selv og matpakka til og fra jobben, det være seg i Oslo eller Ytre Slidre, med det være seg en Tesla to og et halvt tonn - eller for den sakens skyld - en VW E-Up!

Nå innser vel de fleste at egentlig er sistnevnte det klart beste alternativet, men min subjektive oppfatning er at om A/S Norge virkelig mener noe med sin moraliserende miljøpolitikk, ja da må vi gjennomføre langt mer troverdige, langt mer virkningsfulle tiltak enn å subisidere Teslaer! Nei, vi har ikke "storbyer" i Norge, men vi kan meget vel begynne et sted: JA TIL FORBUD MOT ALLE BILER, ELBILER INKLUDERT, I OSLOGRYTA! Tegn en ring med passeren på kartet, si i en radius på 5 mil fra Oslo bør det være FORBUD MOT INDIVIDUELL TRANSPORT! Etabler et FUNGERENDE system for kollektivtransport, først i Oslo, dernest i østlandsområdet og videre ut over landet! Bruk elbil-subisidiene til å subisidere billettprisene med kollektivtransport i steden - det fungerer faktisk i de fleste andre land vi liker å sammenligne oss med! Se bare hen til Paris, der skyflere metroen og regionstogene 5-6 millioner passasjerer ut og inn av Paris hver eneste dag! Selv en BLIND HØNE burde evne å se at dersom alle disse skulle kjørt hver sin elbil - ville det blitt UMULIG å opprettholde byen som en økonomisk enhet!

Nei, vi har ikke "Paris" i Norge, vi har fordelt befolkningen i to omtrent like store deler: spredt bosetting rundt byer som i beste fall kan beskrives som landsbyer, resten bor innenfor en sirkel på si 10-15 mil rundt den forvokstte landsbyen innerst i Oslofjorden. Min tese er likevel at vi har alle muligheter til å bygge opp et fungerende kollektivtilbud - gjerne elektrifisert - over hele landet - likeledes kan vi etablere et nett for godstransport på samme plattform. Vi må bare "ville" det nok!

Da vil vi også få en liten befolkning - p.t hele 5.3 millioner eller deromkring - til å foretrekke å reise kollektivt. Mye bedre for alle enn en "elektrifisering" der vi egentlig ikke gjør annet enn å videreføre problemene og ikke minst, det økte forbruket, som er knyttet til individuell transport! Ja, en viss grad av individuell transport vil det fortsatt være, men samfunnet som helhet må spisses mot kollektivtransport. Det fungerer i andre land - det er ingen grunn til at Ola Nordmann skal fortsette å stå i en særstilling! Igjen, se hen til virkelig store byer, der har man faktisk også store avstander innenfor byen - man klarer å løse det! Kanhende jeg banner i kjerka, men før vi bruker milliarder på å bygge ut "hurtigladere" for fortsatt privatbilisme - da bør vi pinadø bygge ut et fungerende ladenettverk for elektriske intercity-busser og ditto godstransport! For ikke å snakke om skinnebåren trasnport -det er faktisk ikke "vanskeligere" å bygge ut jernbane i Norge enn i andre land, her har vi bokstavelig talt grunnfjell å bygge på - vi slipper å bygge på myr og jordbruksland om vi bare vil!

TIL ELBILFANSEN BLANT OSS vil jeg egentlgi bare si: slutt å stikke hue i sanden, vel er det "kjekt" å frese av sted med seg sjæl og matpakka i egen bil, men det er ikke "løsningen" på den situasjonen verden kommer til å befinne seg i innenfor et par-tre tiår til. Sånn er det bare!

Antall visninger