Revisjonshistorikk [tilbake]

Kasko eller ikke avhenger i stor grad av hvor mye bonus du har. Som Kamerat Wizard ville jeg nok likevel valgt kasko på en såvidt ny bil, du får bla leiebildekning ved skade - i den grad dette har spesielt stor verdi - du får kun leiebil inntil 2-4 uker eller frem til "tilbud om oppgjør". Når det gjelder oppgjør her, snakker vi om en feiende flott bil, men glem aldri at selskapets takstmann jobber FOR SELSKAPET. Ja, noen selskaper er reale med kundene, men andre praktiserer "en pris før, en helt annen etter en skade". Med det mener jeg at du betaler en rådyr forsikringspremie, bla basert på bilens verdi som ny og påfølgende antatt rellativt høy verdi etter x år, men for din bil vil garantert kjørelengden medføre at et "dårlig" selskap prøver seg på en liten spansk en og er lynraske med å kondemnere bilen - om så du bare bulker en skjerm! Om man bare reduserer erstatningsoppgjøret nok, ja da er dette "lønnsomt": du får et skambud som utgjør kanhende omtrent det det koster å skifte.....en skjerm! Vanskelig å tallfeste, men si 100.000 kroner eller for den sakens skyld, 150.000 kroner! Ja, det er mer enn ingenting, men om du har null bonus og betaler si 25.000 i året i forsikring, ja da er det plutselig et vurderingspørsmål!

Dette forsvarer man med bruktprisen fra f.ex Rødboka, med "fratrekk" for "overkjørte kilometer", altså at bilen din er kjørt mer enn et etter min oppfatning, kunstig lavt gjennomsitt på rundt 12000 km i året. Ja, kanhende bilen din er i kjempegod stand, men igjen, er det et "dårlig" selskap, får du ikke fem flate øre for verken "god stand" eller ekstrautstyr. Sånn er det bare....velg dine samarbeidspartnere i forsikringsbransjen med omhu om du vil ha glede av en kasko! Sørg gjerne også for å ha dokumentasjon på bilens faktiske stand. om den er i god stand...ta gjerne en NAF-test i dann og vann....og ta BILDER med jevne mellomrom! Om uhellet skulle være ute, har du som regel tre alternative utfall på selskapets tilbud om erstatning: skambud, lavt men akseptabelt, eller et tilbud du opplever som helt fair. De to siste bør man selvølgelig akseptere, i førstnevnte tilfelle? Ja da gjør man de rette tingene i rett rekkefølge, man forsøker å komme i idalog med selskapet, man skaffer seg advokat (NAF har samarbeidsavtaler med advokater med relevant kompetanse over hele landet) og man legger frem den dokumentasjonen jeg nevner over....i det hele tatt: opptre ærlig, korrekt, vær ryddig...så ordner det seg som regel...men be advised...det kan ta tid!

Ja, jeg er klar over at det i kaskovilkårene som regel står at erstatningen skal beregnes ut fra hva det koster å gjenanskaffe en "mest mulig tilsvarende bil", men sånn er det altså ikke alltid. Derav dette med å være litt speidergutt her: alltid beredt: dokumentajson. Bilder. Ærlig. Korrekt.

EN TING DU SKAL VÆRE PÅ VAKT MOT ved en skade: raske "tilbud" med teksten "endelig oppgjør" i bunnen. Ofte vil du ha tingskade i tillegg, ofte vil du ha personskade....da MÅ DU OPPSØKE LEGE SNAREST...og få journalført både store og små plager du mener å oppleve! Tro meg, om du har vondt her eller der etter en stjernesmell, ja da blir det ofte VERRE over tid! Du skal OGSÅ være på vakt ifht UBERETTIGET SKYLDDELING - det betyr i korthet at partene selv bærer sine utgifter knyttet til ulykken - med kun ansvarsdekning er du stuck....har du kasko....ja da dekker kaskoforsikringen! Men....det er et STORT men her: du får et bonustap, og kaskodekningen er IKKE like fullstendig, like "god" som det erstatningsrettslige ansvaret MOTPARTENS selskap har om MOTPARTEN har skylda for kollisjonen! Jeg nevner dette....fordi dette er en uheldig praksis enkelte aktører i forsiiringsbransjen misbruker....spesielt om begge parter har sine forsikringer i samme selskap eller i datterselskaper med samme eier.

THE BOTTOM LINE er at KASKO ELLER IKKE KASKO egentlig rommer flere problemstillinger enn de åpenbare. Jeg har hatt kasko på mine biler gjennom en del år, ikke alltid "fornuftig" om man kun ser på verdien av bilen, men med topp-bonus over meget lang tid er kaskodekning noe som gir veldig mye bedre dekning og koster relativt lite. Endelig kan jeg anbefale å benytte det av fagfoeningsfordelene om du er i et LO-forbund...da får du ekstra gunstige forsikringsvilkår til prisen av en "vanlig" kasko i det selskapet som har avtale med LO sentralt....iog prisen er faktisk også grei! Legg til at dette unevnelige selskapet har topp score på alle relevante undersøkelser og kriterer som er naturlig å sjekke når man velger samarbeidspartner...bla statistikken for saker i finansklagenemda er verdt å undersøke....i tillegg til "fornøyd-statisikken" :-) Lykke til med en god bil, måtte den rulle minst 500.000 til, den er jo knapt nok innkjørt i dag!

Antall visninger