Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er mange gode grunner til IKKE å kjøpe elbil, den viktigste er at nei, det er faktisk ikke sant at elbiler er noen "løsning" på verken miljøproblematikken eller trafikkproblemene i de "store" byene! Den eneste "gevinsten" er at man får noe mindre lokale utslipp, men det er et åpent spørsmål om ikke økning i svevestøv som en følge av tyngre biler mer enn kompenserer for dette...enn si at potensialet for kortere generell levetid vil gi økt behov for nye biler med derav følgende økt forbruk av relevante innsatsfaktorer og økte utslipp globalt sett.

Men som Kamerat Wizard sier, det er overveiende sannsynlig at selv den største idioten i elbil-industriken klarer å designe en sikkerhetsmekanisme som kan "repareres" igjen! A complete different matter er at det ikke skal store skaden til før en elbil havner på skarpahuagen, det er så enkelt som at det i mange tilfeller er krevende å reparere skader i og rundt batteriene. Krevende, i den forstand at vi snakker om ovselig mange arbeidstider, i tillegg er deleprisene helt avsindig høye. Ja, det har blitt dyrt å reparere konvensjonelle biler etterhvert også, sensorer her og der sitter utsatt til og så videre, legg til et par kollisjonsputer, så sprigner fort reparasjonskostaden rett til himmels! Men min subjektive oppfatning er at elbiler ligger godt an til den ikke så veldig gjeve førsteplassen her, ikke minst takket være moroa som følger med om det så bare er en bitteliten bulk i området som skjermer batteripakka!

Ellers har debatten omkring bruk av brukte deler blusset opp igjen i senere tid, det er lov å håpe på at det blir tatt grep for å unngå det som på alle vis er forkastelig: vraking av nesten-nye elbiler for skader som er ubetydelige i forhold til det som er "igjen" av resten av bilen. Men så var det dette med nesten-nye biler og garanti da....garantispørsmålet og unevnelige produsenter som stritter i mot bruk av brukte deler på deres biler utgjør en skikkelig stor barriere her!

Antall visninger