Revisjonshistorikk [tilbake]

Nja....du lader jo ikke med tenninga på liksom da....derved er det pr defisjon kun batteriet som mottar strøm. Men be advised, du bør unngå "spikes" når du kobler til batteriladeren. Du bør altså unngå gnistfokk når du kobler til. Den enkle måten å gjøre dette på, er å la batteriladeren være strømløs når du kobler til. Deretter tenke litt på alminnelig forsiktighet og tenke litt over rekkefølgen når man kobler til polene - egentlig mindre viktig når batteriladeren er strømløs - men et batteri har jo som regel ganske mye futt i seg. Det skal man alltid ha i bakhodet.

Når batteriet er tilkbolet batteriladeren og du kobler laderen til nettet, ja da ordner reguleringen i batteriladeren normalt sett resten. Vær dog oppmerksom på hvordan den laderen du måtte ha, fungerer - det er lurt å lese bruksanvisningen av og til! Enkelte ladere har f.ex en "boost" funksjon, kall det gjerne hurtiglading, om det du trenker å er å "topplade" batteriet et par ganger i løpet av vinteren, trenger du ikke dette - da snakker vi helt ordinær lading, subisidiært vedlikeholdslading. Jeg bruker både en konvensjonell lader og en liten, elektronisk lader, førstnevnte lader kobler ut når batteriet når en gitt spenning, den elektroniske laderen går over til vedlikeholdslading.

Og er batteriet nesten-flatt, ja da tar jeg av polene, men går ellers frem på samme vis. Dog velger jeg da den "gammeldagse" laderen - den gir høyere peakstrøm i begynnelsen - rundt 6-8 A - og trapper gradvis ned ettersom batteriet lades. Ulempen med å ta av poelene er at jeg som regel må stille klokka i bilen manuelt etterpå, eventuelt vente la den i fred til den plukker opp GPS-tid og justerer seg selv. Andre lagrede funksjoner endres ikke - kun klokke og dato. Hvordan dette er på din bil, vet du best selv, tipper det kun er klokka som må stilles for din del også. Lykke til!

Antall visninger