Revisjonshistorikk [tilbake]

En varm takk til d'rede Kamerat Wizard for godt tips! Ellers er det dessverre sånn at det kgl norske postvesen har en lei tendens til å være aldri så lite vanskelige å ha med å gjøre, men det kunne vært verre, i UK er det etter sigende helt håpløst!

Antall visninger