Revisjonshistorikk [tilbake]

Nå sier du ikke noe om du har en RAV4 hybrid eller en RAV4 med konvensjonell drivlinje og et bedre firehjulstrekk, men greit nok: prinsipalt sett vil denne funksjonen være tilpasset for den ene eller andre drivlinjen - det er ikke noe du trenger å bekymre deg om i det daglige. Det du bør bekymre deg om, eller iallefall sette deg litt inn i, er hva knappen egentlig gjør - hvordan den virker. Den korte forklaringen er at det er en modus som fungerer omtrent som en differensialbrems, der man sender kraft fra et hjul som spinner til et annet hjul som har grep. Ikke noe hokus-pokus, ikke noe veldig spesielt, og den måten Toyota gjør det på, er ved å bruke ABS-bremsene til det vi kan kalle omfordeling av kraft. Noe forenkelt sett, det gir litt ekstra hjelp til bilens ESP hhv antispinn.

Ja, det kan ha noe for seg, det kan gi deg bedre fremkommelighet, og det kan gi deg bedre stabilitet, alt ettersom hvordan Toyota har tenkt når de designet dette systemet. Nå er det jo også sånn at Toyota tok resultatet av "elgtesten" for en tid siden, med nettopp RAV4, såpass alvorlig at de såvidt jeg har forstått, oppdaterte styringsprogramvaren for såvel ESP som firehjulstrekket. Det tilsier at bilen din sannsynligvis er en ganske så god vinterbil uansett, også uten at du trykker inn denne knappen. Ja, det vil være en vesensforskjell om du kjører den hybride drivlinjen, der har du et firehjulstrekk som primært er designet med hovedvekt på bedre fremkommelighet.

Bakdelen med å trøkke inn denne knappen, vil være at denne funksjonen vil kunne bidra til økt forbruk av drivstoff, og det vil kunne gi noe mer slitasje på drivlinjen - og først og fremst mer slitasje på bremseklossene. Dette står iallefall i "nynorskversjonene" av bilens instruksjonsbok. Det bør du ha i bakhodet, ellers vil dette være en funksjon som i stor grad vil være avhengig av vær og føreforhold: jeg tenker at i de aller fleste tilfeller vil bilens ESP hhv firehjulstrekk gjøre jobben mer enn godt nok. Mao er dette en funksjon du først og fremst kan ha glede av om det blir virkelig seriøse vinterforhold. I ditt sted ville jeg dog gjort meg kjent med bilen "med og uten" denne funksjonen, fortrinnsvis på et trygt sted: en glattkjøringsbane eller en stor åpen plass.

Et NB: moderat tempo - det er en bedre måte å fange opp hva som skjer om du f.ex dukker inn i en kurve på klunk is og bilen mister veigrepet. DET JEG TENKER PÅ, er at ELDRE RAV4 var direkte dårlig på vinterføre, herunder var i det i stor grad bremsene som ble brukt for å korrigere en sladd. Med FOR MYE BREMSEKRAFT på f.ex is med vann på toppen, skjærte bilen rett frem uten kontroll whatsoever - også i lave hastigheter. Når vi her leser om en "ny" funksjon - forøvrig en relativt vanlig måte å realisere en enkel form for differensialbrems på - ja da ville jeg rett og slett gjort meg kjent med hvordan den fungerer i praksis før jeg kjørte med denne funksjonen hele vinteren. Det er rett og slett ikke helt usannsynligat du kan være bedre tjent med å kun bruke denne funksjonen når du har behov for bedre fremkommelihet - og ellers la den være i fred! Og er det virkelig sånn at denne funksjonen OGSÅ bidrar til bedre stabilitet - ja da har den plutselig mer for seg i det daglige!

Det er der dette med å prøve den ut på en bettryggende måte kommer inn i bildet! Ikke noe kontrversielt i akkurat det, hver gang jeg har bytttet bil eller måttet forholde meg til for meg nye tjenestebiler når jeg ennå var i arbe', har det alltid vært en selvfølge å gjøre seg kjent med bilen på dette viset, det er liksom ikke riktlig alt man kan finne ut av i en instruksjonsbok. Ellers kan du jo spørre junior, han bør jo ha gjort seg noen erfaringer med denne funksjonen siden han anbefaler den. Og om han bare TROR - ja da kan dere jo ta en hyggetur på glattkjøringsbanen sammen! Ellers lykke til med en feiende flott bil, det er den hittil beste versjonen av RAV4!

Antall visninger