Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg klarer ikke helt å se problemet her: i alle de år jeg har forholdt meg til slike innkallinger, har man gitt en dato, en frist, for når kontrollen skal være gjennomført. Merk deg at man innen denne fristen også bør ha utbedret eventuelle mangler. Naturlig nok sendes innkallingen ut i god tid FØR denne fristen. Om du velger å gjennomføre kontrollen om så skulle være på samme dag som du får innkallingen, jolly fine, da har du god tid på deg til å rette opp eventuelle manger - gitt at bilen din ikke er i en sånn forfatning at man river av skiltene på stedet!

Det "nye" ved siste revisjon av regelverket, er at mens man før fulgte det vi kan kalle en "schedule", der kontrolltidspunktet lå fast med fire hhv to års intervaller opp gjennom bilens levetid, bla basert på registeringsnummer, begynner tidsregningen nå på tidspunktet for godkjent kontroll. Det innebærer at du får noe kortere tid mellom kontrollene enn før, om du f.ex gjennomfører kontrollen med endelig godkjenning si to måneder før tidsfristen, ja da blir fristen for neste EU-kontroll to år frem i forhold til datoen der godkjent EU-kontroll foreligger. Ja, det gir kanhende en EU-kontroll mer i løpet av bilens levetid, men dette burde ikke være et problem for noen. Lykke til, det går sikkert greit!

Antall visninger