Revisjonshistorikk [tilbake]

Først og fremst biter jeg meg merke i en ting: du etterfylte 2 - to MILLILITER? Det er jo ingen ting! Dette er ikke milliliterjustis! Når du sier at bilen ville ha "litt kjølevæske"....antyder du antagelig at du fikk et varsel om "kontroller kjølevæske". Jeg tenker at 2 milliliter ikke betyr noe som helst her....om streken i kjølevæskebeholderen sier "maks", ja da kan det være en sensorfeil eller noe som er tett. Jeg ville fått et verskted til å sjekke feilkoder her....det er ikke alltid like lett å finne ut av dette om man ikke har gjort det før....og innhentet et kvalifisert råd. Ellers er ikke en feilkodeleser spesielt dyr, men som sagt, det er ikke alltid like enkelt å fine ut hva som er hva.

Når du sier at "varmen" i bilen er grei, er det neppe et termostatproblem, men når du nevner at kjølevæsketemperaturen sporadisk springer opp og ned som en jo-jo , kan det indikere flere ting. En av dem er termostaten, men den pleier å være litt sånn enten-eller når den sier takk for seg, det du beskriver er et mer" nervøst" frenomen, jeg ville som nevnt over, tenkt i retning av noe som var tett - eller et vannpumpeproblem. Det siste er ikke usannsynlig om det forsvinner kjølevæske (da snakker vi imildertid normalt om mer enn noen MILLILITER!) . Nei, dette viser ikke sånn uten videre igjen i feilkoder, men en erfaren mekaniker ved ditt favoritt-verksted vil kunne kombinere flere tegn, gjerne ta frem stetoskopet og lytte litt....en defekt vannpumpe lager ofte lyd....og komme frem til en diagnose og gi deg et kvalifisert råd. At det IKKE kom noe om dette for en uke siden? Det er så enkelt som at feilen kan dukket opp i ettertid, MacMurphy er med oss hele tiden! Bonus for at du følger med og tar grep, den skal du ha, det kan fort gå bra når du fanger opp slike ting på et tidlig tidspunkt! Lykke til!

Antall visninger