Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg ville tatt en telefon til dette firmaet som har spesialisert seg på dette med hengerfester og spurt: https://www.haagen.no/tilhengerfeste/montere-hengerfeste-pa-elbil.html

Et stykke nede på siden vil du finne overskriften: "Hengerfeste for sykkelstativ og skistativ til elbil". Der står det eksplisitt "Det er viktig å presisere at disse hengerfestene er ment for lette gjenstander som sykkelstativ og skistativ", Jeg tenke jo at når du sier "0 kg" snakker vi antagelig om en eldre Tesla model S, der sier Tesla selv klart og tydelig at montering av hengerfeste er fy og fy og atter fy, da vil man jo uvegerlig tenke at "0 kg" betyr nettopp det: null og niks og ingengting!

I min verden er regler og forskrifter noe som ikke skal brytes, 0 kg bør jo normalt sett også innebære at kuletrykket er "0 kg", ikke sant? For, den generelle regelen som regulerer dette med hvor mye bagasje du kan ha på kroken, sier at det er kuletrykket som angir tillatt maksimalvekt, og der må du huske at dette er summen av boksen, eventuelt holder og bagasjen. Om ditt "skistativfeste" har en godkjent hengervekt, ja da bør gutta hos Hågen vite det - subisidiært bør SVV kunne gi deg et svar. Om bilen er levert med dette når den ble solgt første gang, ja da skal Tesla Norge vite hvor mye kuletrykk den aktuelle "kula" er godkjent for. Normalt sett er dette 75-100 kilo, men igjen: 0 kg er og blir 0 kg. Der bør du være sikker, kfr at det eksemplevis medfører en feit bot om man skulle bli tatt med skistativ og et par ski eller to på taket på en bil som har "0 kg" i rubrikken for "godkjent taklast".

Ellers må du passe på at boksen du kjøper, ikke stikker ut mer enn det som er lovlig for bilen din, før du må merke lasten eller ha spesialtillatelse. Pass også på at lys og skilt ikke dekkes, ellers må du ha på skiltholder med skilt og lyslist. Teksten er som følger, for detaljer, kfr lovdata: "Utstikkende gods: a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner."

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-16-1521

Antall visninger