Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er ingen enkle løsninger på dette, om du har kjørt en del utenfor Norges grenser, vil du se at det er vesentlig færre traktorer og mopeder langs landeveien der nede i EU. Dernest har man ofte en bred veiskulder som løser problemene på en langt mer fleksibel måte enn det som er mulig i det norske veinettet. Og nettopp der ligger mye av problemet: norske veier står i en særklasse, det er ikke for ingenting at vi ligger på andre plass i den gjeve lista over land som har den laveste gjennomsnittshastigheten på offentlig vei i Europa! Om jeg husker rett....fantastiske 62,9 km/t! Hvorfor det er sånn, kan man saktens undres over, men norsk veistandard har vært et diskusjonstema i offentlige fora meget, meget lenge.

Balbuaen ved jevne mellomrom der borte i Østfold sier mye om mentaliteten i det norske politiske miljøet: første gang en krøttersti av en "Europavei" ble oppgradert, bygde entreprenøren like godt ut veien i samme bredde som på svensk side. Kostnaden var tilnærmet den samme, maskinene er så og så store, om man bygger en vei med 4 meters bredde eller 6 meter, er ett fett når grunnerhvervet så alikevel er gjort. Samferdselsdepartementet fikk altså en fullverdig vei som kunne ta unna traffikkmengden på en sikker måte i noe lenger tid enn den prosjekterte, smalere veien. Men hva gjorde daværende samferdselsminister Navarsete? Jooooo....hun hylte og bar seg og forlangte at entreprenøren måtte grave opp de ekstra meterne umiddelbart, vi måtte ikke "flotte oss" med å bygge for brede veier i Norge! Etter mye støy og frem og tilbake - skikkelg "effektivt" med komiteer og møter opp og i mente - ble det et kompromiss: det ble malt en kantstripe et par meter inn på hver side av veien - derved fikk Navarse sin variant over Europas smaleste Europasvei og Østfold fikk en "svensk" veiskulder. Ikke lite bare det!

Som vi vet, trafikken økte voldsomt på nettopp denne veistrekningen i årene som fulgte. Neste runde ble naturlig nok nok en veiutbygging - til motorvei klasse A hhv B. Som sedvanlig for oljenasjonen Norge måtte prosjektet selvfølgelig bompengefinansieres...! Uansett, veien ble bygd....men allerede første vinteren ble det tæleskader av en annen verden! Årsak: veien var fundamentert for grunnt! Helt fantastisk, "noen" sov i timen og la til grunn en standard der "frostfri dybde ble definert som noe i retning av 40 cm til en meter eller deromkring! For å "spare" ble veien utilstrekkelig fundamentert, vips, så måtte veien graves opp og bygges på ny - i allefall store deler av den - og gjett hvem som fikk regninga! Og som vi vet, dette er ikke den eneste veien i Norge som er utsatt for telehiv! Her hvor jeg bor, er det riksveistrekninger som er "fundamentert" ned til maks 10 cm! Det øvre jordlaget ble skrapet vekk ned til sand og morene grunn - et tynt lag veimasse lagt på - asfaltert - vips - så har man en vei! Ellers er jo norge heldig stillt, vi har mye fjell, ingenting er enklere teknisk sett enn å bygge på fjellgrunn! Likevel....mantraet er fortsatt at det angivelg er så forferdlig vondt og leit og vanskelig å bygge vei i Norge!

Merkelig nok klarer man å bygge vei over en lav sko i verden rundt oss, og selv der nede i Frankike og Spania - der man har både fjell og myrlandskap - bygger man motorvei klassa A og B over eksemplevis fjelllandet Andorra - og man fundamenterer veiene forøvrig ned til både en og to meter - avhengig av grunnforholdene - selv om man ikke har vinter! Tilsvarende er veiene i Sverige og Finland gjennomgående en helt annen standard enn det vi har i Norge - enn si den russiske føderasjon. Den som har god hukommelse, vil huske at norske politikere på begynnelsen av 60-tallet vedtok å bygge ut så og så mange hundre kilometer motorvei innen 1970. Dette ble forskjøvet ti år i slengen utover mot årtusenskiftet, da sluttet man å snakke om denne målsettingen....vi har ennå ikke nådd dit!

Det er i et nøtteskall bakgrunnen for de problemstillingene du nevner. Ja, det er kanhende et problem for enkelte at du ligger der og holder fartsgrensa på motorveien, det vil det alltid være, enten du har henger eller som meg, mener at 100 km/t er nok - selv om køen suser forbi i venstrefila i både 120 og 140. Ja, er det tett trafkk hender det at idiotene blant oss legger seg helt opp i baklysene på hengeren eller bilen der vi ligger i venstrefila også, men so what? Det er ikke ditt eller mitt problem, utålmodige mennesker som har hastverk med å komme til himmelen kan vi så alikevel ikke snu - det er en politioppgave. På samme vis er det til tider køtrafikk her hvor jeg bor, bøndene har jo både traktorer og skurtreskere må vite - og over det ganske land er det jo et kjent fenomen at traktorer også brukes til å flytte gravemaskintraller og tunge hengere. Hvorfor er det egentlig sånn?

Jo....den ene tingen er at vi må jo ha mat, ikke sant? Siden norske politikere bevisst har valgt å "spare" og ikke bygge verken sykkel eller gangsti opp gjennom åra eller bred veiskulder, iallefall i områder der det virkelig hadde hatt en funksjon, blir det som det blir. Bortsett fra denne hendelsen med Navarsete, der borte i Porsgrunn var det en fremsynt ingeniør som bygde landets første sykkel og gangsti på en av innfartsveiene til Porsgrunn en gang på 60-tallet. Allerede dengang var det jo vanlig med sykkel og gangstier i Danmark og andre land, må vite! Men du og du, for en brudulje det ble! Den arme mannen måtte gå i dekning og gå med solbriller når han en sjelden gang våget å vise seg ute!

Det er altså ikke bøndene og "traktoristene" blant oss sin skyld! Det er et politisk ansvar, og løsningen ligger som du sier, i å tenke litt som de gjør i f.ex Danmark og Sverige når veier planlegges og bygges. Ja, vi har kommet et lite stykke på vei, men det er høyt opp og langt frem. Litt sånn er det også med denne greia med traktorer som brukes istedetfor lastebiler og f.ex store pickuper til transport: norske særavgifter, ikke minst omregisteringskostnadene for tyngre kjøretøyer, gjør det til en økonomisk nødvendighet for alt fra bønder til gravemaskineiere og mange andre å bruke traktoren til "trekkvogn" over kortere avstander fremfor å ha en lastebil på gården etc etc. Total toskeskap vil man kanhende mene, men det er - igjen - et politisk ansvar.

Mopeder og mopedbiler er, som du jo antyder, en høyrisiko på veier med fartsgrense over 50. Nå har det seg sånn at veinettet er som det er, en bred skulder kunne løst dette, men den er ikke der. Førerkort for lett motorsykkel hhv bil er rådyrt, og i Norge utenfor Oslogryta er kollektivtilbudet høyst variabelt. Det gjør at moped og mopedbiler er eneste alternativ for mange, og ja, man kan saktens spørre seg hvorfor ikke det i større grad satses på minibusser - som jo er langt billigere å operere enn fullsize busser - som en del av det norske kollektivtilbudet. Det er høl i hue spør du meg - igjen - manglende politisk vilje. Jeg tenker tanken på at de snaue 20 milliardene som symbolpolitikken med elbiler har kostet oss hvert eneste år, ville vært bedre anvendt på å styrke kollektivtilbudet, spesielt ute i distriktene. Gjerne gjennom å fjerne alle avgifter på minibusser og innføre en "drivstoffstøtte" samt "bilettstøtte" - som i andre land burde kollektivtransport vært svært billig eller gratis - det fungerer og får redusert trafikkmengden!

Et spesielt fenomen du ikke nevner, er syklistene blant oss. Her hvor jeg bor - og mange andre steder - er det spesielt gjennom de siste 20 årene bygget mil etter mil med gang og sykkelsti - til og med ute langs landeveien! Det er en god ting, den skal myndighetene ha. Men hvilken overraskelse - 90% av syklistene - ofte de med Fantomet-drakt - MÅ BARE sykle ute i kjørebanen! Enten alene eller tre-fire-fem støkker i bredden! Såvel langs landeveien som i bynære strøk og byen! At de utgjør en fare for seg selv og andre, at de har en hale på flere kilometer med tungbiler, biler, traktorer bak seg - det driter de loddrett i, de har "rett" til å bruke veien og ditt og datt! Spesielt spennende blir dette når de er ute og "trener" i lystig lag! Når de da synes det er kjekt å kunne ligge 5-6- støkker i bredden, gjerne med god plass mellom hverandre og ha en hyggelig samtale - eller klaske hverandre på ryggen - da opptar de både egen den av veien og en god del av motgående kjørefelt! Hva som rir disse idiotene, kan man saktens undres på. Helt fantastisk! Kanhende et område der myndighetene burde "ta grep" - om ikke annet en opplysningskampanje der syklistene ble fortalt hvor sårbare de egentlig er?

For ordens skyld: jeg har kjørt lenger enn langt gjennom et langt liv. Jeg har vært yrkesjåffør, jeg har vært "farende fant" for to arbeidsgivere med anlegg spredt ut over et større område, jeg har kjørt mye privat i inn og utland, det blir en livsstil. Da lærer man seg å kjøre jevnt og trutt, litt mer defensivt enn de fleste, alltid på "tilbudssiden" - man er litt som Jesus og gjør mot andre det man tror de vil gjøre mot deg - og ikke minst - man tilpasser farta etter forholdene. At andre kjører som idioter, la dem bare det, jeg kjørte også tungbil - når jeg lå i 90 på speedometeret på vei av alminnelig god standard med 60-grense og idiotene bare MÅTTE presse seg forbi og legge seg foran meg 10 km under gjeldende fartsgrense - jeg tenkte jo mitt. Men det er en del av livet, jeg passer meg sjæl, det er til syvende og sist den eneste jeg kan snu sånn uten videre. For min del har jeg også vært en stund i Røde Kors, du kan si det sånn at jeg har sett konvensekvensen av idiotkjøring både fra den ene og den andre siden.

The bottom line er at egentlig er det som du antyder, på høy tid å tenke "nytt", i den forstand at norske politikere bør stikke fingeren i jorda og våge å se lenger enn sin egen nesetipp - man bør se utenfor våre egne grenser og lære av de der ute! Det er så enkelt som at i verden rundt oss har man hatt stadig økende trafikk på veiene gjennom hele etterkrigstiden. Det innebærer at man må bygge veier som faktisk kan ta unna trafikken, man må bygge med veiskulder, man må bygge sykkel og gangsti samtidig med veiene, og ikke minst: man må ha en overordnet plan der kollektivtransport er en del av planen. Der er vi helt klart ikke i Norge - se hen til f.ex avviklingen av lokalbanene på 60-tallet osv osv!!! Se hen til byggingen av jernbanetunnelsen gjennom Farrisfjellet - det tok mer enn hundre år med "hurigarbeidende komiteer og "debatter"! Noe kynisk sett, det kosta tusen ganger med å snakke seg vekk fra ansvaret - gang på gang - enn å bygge tunnelen!

Dette med stadig mer trafikk er også en brannfakkel her: en konsekvens av "satsningen" på elbiler er at en stadig større andel i bynære strøk - der det i større eller mindre grad finnes et kollektivtilbud - velger bort kollektivtransporten til fordel for å frakte seg sjæl og dokumentmappa til og fra jobb i "egen bil" - her egen elbil. Det løser jo ingen verdens ting, det gjør bare at køene og de trafikale problemene eskalerer hinsides all fornufti! At en egentlig ganske liten by som Oslo har så store trafikale problemer som det visserlig er, gjenspeiler dårlig planlegging, en total mangel på helhetstankegang, ingen andre steder sitter flere og stanger i kø i elbilene sine parallelt med landets beste jernbanetilbud!

Poenget? Det er som min gamle mor alltid sa, det er ikke bare en ku som er løs, det er hele fjøset! En varm takk og virtuelle blomster oversendt til deg som satte fingeren på en del av et stadig større trafikkproblem, måtte vårt store orakel Benny våkne til lov og ta ballen med sine utmerkede artikler! Lurer faktisk litt på hvor han har vært i det siste, han glimrer med sitt fravær både i "Spør Benny" og i landskapet forøvrig viser han lite igjen! Skal se han har ferie...? Vi krøsser fingrene for at han kommer sterkt tilbake! Her har jeg iallefall lagt ut en del tanker som spinner videre på dine kloke tanker! Ha en fortsatt god dag!

Antall visninger