Revisjonshistorikk [tilbake]

Hvilken relevans har egentlig en slik rapport for deg? Jeg tenker at det må være dine preferanser, ditt kjøremønster, dine behov som bør tillegges størst vekt. I den store sammenhengen er norske politikeres visjoner om å bli verdensmestere på klima helt på trynet, det innebærer absurde kostnader, samtidig er det en kjennsgjerning at en nasjon med drøye 5 millioner innbyggere og et allerede lavt reellt miljøavtrykk gjennom relativt lite fastlandsindustri og nær 100% vannrkaft, for ikke å snakke om store skogsarealer - som norske politikere som den eneste nasjon i EØS-området har valgt å utelate fra klimaregnskapet - ikke har utslipp av betydning. Ja, om vi så stenger ned hele landet og går på sjøen med noe tungt rundt halsen alle sammen, vil det ikke engang merkes! Se på tallene for totale utslipp og pro capita i USA....Kina....der nede i EU....og få hakeslepp. Ikke bare av de massive utslippstallene disse nasjonene står for, men når du sammenligner med norske utslipp - ja da innser du rimelig kjapt at norske politikere har mistet tallfølelsen fullstendig og er på ville veier.

Nå har man rett nok våknet opp både ifht "elektrifseringen" av nordsjøen og Melkøya, men det gjenstår å se om det kun er valgflesk og at man er pån' igjen etter valget. Dernest er det jo dette med havvind....det er nok et luftslott som innebærer massive kostnader....i størrelsesorden 2 til 3000 milliarder ved full utbygging...og det norske folk skal selvfølgelig få lov til å dekke inn kostnadene ved en "strømstøtte" til investorene som er tenkt å eie denne infrastrukturen....det blir som sagt fryktelig dyrt....og strømprisen alene er ikke nok til å dekke inn kostnadene! Men denne galskapen er "nødvendig" for å dekke inn vyene om "elektrifiseringen" av Norge og derav følgende økt forbruk! Helt fantastisk, ikke sant? Rådyr symbolpolitikk, det er nesten så man skulle tro "noen" var ute etter å tappe oljefondet og landet med for ressurser!

Poenget i denne sammenhengen? Vel, som du er inne på, elbiler er ikke riktig så "klimavennlige" som fanklubben og politikerne forsøker å vri det til. Dette kan man utrede i det vide og det brede, men til syvende og sist innebærer alt forbruk utslipp. Når rundt halvparten av verdens elektriske kraft - som jo brukes til både produksjon og å "fylle tanken" på disse elbilene - kan henføres til kullkraft - gir det seg selv at overgangen til elbiler ikke løser noe som helst. Tvert om, elbilene viderefører de problemene som følger med vår alles kjære bilen. Se bare hen til Oslogryta: når flere og flere over tid har valgt bort kollektivtransport til fordel for å frakte seg sjæl og dokumentmappa til og fra jobb med elbil, ofte parallellt med landets beste jernbanetilbud,. da viser det galskapen til fulle! Jeg sjekket senest rushtrafikken på Tom-Toms netttjeneste dags dato, det var massive køer i både Oslo, Bergen og Stavanger. Med "massive" mener jeg virkelig lange, stillestående køer som vedvarer over timer - ikke noe som går over etter en halvtime. Min tese er at trafikken i norske "storbyer" forlengst har passert metningspunktet. Dette er et sammensatt problem, der både tildels elendig kollektivtilbud utenfor Oslogryta, men også like elending byplanlegging kommer inn i bildet, men til syvende og sist: trafikkmengden må reduseres - enten vi liker det eller ei. Og nei, nei og atter nei, elbiler er ikke løsningen. Bedre kollektivtilbud, billigere, gjerne gratis - det må være et strakstiltak. Dernest kommer vi ikke utenom bilfrie soner og strenge reguleringer i byene, dette må naturlig nok også omfatte elbiler - selv om elbiladelen innbiller seg at ingen restriksjoner skal gjelde for dem!

I tillegg til de generelle trekkene nevnt her, er du inne på noe vesentlig: elbiler har iboende svakheter som begrenser levetiden. Dette med rust og graverende produksjonsfeil er en ting, der kan vi tenke at understellsbehandling og jevnlig etterbehandling kan være et kompenserende tiltak - som med alle andre biler - verre er det imidlertid med levetiden på batteripakka og for de fleste elbilers del - massive kostnader med å bytte batteripakke. Dels fordi batteripakka er rådyr, dels fordi batteripakka i mange tilfeller er svært godt kapslet, i beste fall svært krevende å få ut. Og nei, det er ingen ny batteriteknologi rett rundt svingen som har lenger levertid, rett nok har Toyota planer og antyder 2026, men det er fremdeles høyt opp og langt frem til evnt serieproduksjon av f.ex tørrstoffbatterier. Ja, man kan forlenge levertiden på batteripakka med forskjellige virkemidler, bla unngå hurtiglading, men det begrenser jo plutselig bruken av bilen, ikke sant?

Ellers medgår det ufattelige mengder med energi og kritiske innsatsfaktorer for å produsere hver elbil, ja, det finnes fornuftige elbiler som VW EUp, men det finnes også elbiler som Tesla X, som vel må betegnes som en skikkelig versting. Nettopp Tesla X ble lagt til grunn i våre tyske venners regnestykke vs en dieselmercdes, og nei, vi snakker ikke om 500.000 km for break even, vi snakker om mer enn 600.000 - seks hundre tusen kilometer før vi har break even - med tysk energimiks. I dag har kullkraftandelen igjen økt i såevel EU generelt som Tyskland og UK spesielt.....som vi vet.....man mangler energi motsvarende 155 milliarder kbm russisk gass....ikke bare i år.....men sannsynligvis i all fremtid. Snakker om å skyte seg selv i foten...! Når man attpå til har lagt ned halvparten av kjernekraftverkene i Tyskland, har man et massivt problem. Legg til at nei, det er faktisk ikke "bare" å "satse" på "fornybar" energi, både sol og vindkraft krever enorme egnede arealer. Der nede i tett befolkede EU og UK er slike arealer egentlig mangelvare, gjett hvorfor man er så ivrige etter å fylle den norske fjellheimen med vindmøller! Med hyperintelligente politikere der inne i Oslo som skal "redde" EU med både norsk strøm og norsk gass....den totale norske kraftproduksjonen er forsvinnende liten sammenlgnet med EU sitt enorme forbruk....og norsk gass? Utgjør rundt 20 mrd kbm årlig....og nei....det er ikke mulig å øke dette volumet spesielt mye.....langt igjen til å dekke inn 155 mrd kbm med økt norsk gassproduksjon....kfr at vi leverte 20 mrd kbm gass også FØR energikrisen oppsto!

Summa summarum har man rett og slett ikke elektrisk kraft til å "elektrifisere" bilparken der nede i EU, og de elbilene man har....vel....i realiteten kjøres de jo på køl.....om vi legger prinsippet om alternativvurdering til grunn....vil hver eneste nye elbil der nede i EU betinge at man ØKER kullkraftproduksjonen....økt forbruk må jo komme fra køl slik det er i dag! Da blir elbilene like "miljøvennlige" som et damplokomotiv anno 1905! Den beinharde realiteten er at forbruket av energi der nede i EU må reduseres - spesielt gjelder dette elektrisk kraft. Her hjemme i Norge skulle man jo tro at vi hadde nok strøm, men som nevnt over, det var FØR politikerne fikk for seg å "elektrifisere" ditt og datt! Enn si "redde" EU! Vi kan neppe gjøre annet enn å vente i spenning på neste kapitell, så lenge vi er underlagt Brussel og norske politikere er mer katolske enn paven - alle EU-direktiver blir tatt langt mer alvorlig i Norge enn i EU - blir det som det blir!

FOR MIN DEL tenker jeg som deg, det har jeg gjort hele livet. Jeg har ikke eiet mer enn en drøy håndfull biler, de har jeg eid lenge og kjørt typisk til 4-500.000 km på kilometertelleren før de har gått videre til neste lykkelige eier eller blitt spiker, alt ettersom. Når jeg etterhvert kunne flotte meg med å kjøpe ny bil, ja da tar jeg sikte på å kjøre den til jeg går over til tog på permanent basis. Det er så enkelt som å opprettholde et normalt godt regime for service og vedlikehold, understellsbehandling inkludert, og ellers kjøre med vett. Ta vare på bilen og den tar vare på deg, jeg tenker at du og jeg har et vesentlig mer bærekraftig bilhold enn de aller fleste, både økonomisk og mijømessig. Lykke til videre med en feiende flott bil, måtte den holde i 30 år til!

ET PS: Nei, jeg er ikke Benny,, jeg er en utrangert ingeniør som vel har funnet ut at Benny har for lite tid til dette forumet. Men han titter innom av og til - nå har du og jeg tilsammen forhpentligvis inspirert ham til å skrive noen artikler over emnet!

Antall visninger