Revisjonshistorikk [tilbake]

Om d'rede redaksjonen i Broom er kjøpt og betalt, er nok heller tvilsomt, men du skal ikke se bort fra at de - som alle andre som produserer journalistisk innhold - må forholde seg til såvel den redaksjonelle linjen hos arbeidsgiver - som jo er TV2. Dernest er det et kjent forhold at det er mye prestisje i det derre med elbil både i det politiske miljøet og samfunnet forøvrig nå om dagen, som du er inne på, det fortelles det ene fantastiske eventyret etter det andre som mer enn antyder at elbil, det er gratis leik og moro, og bare fryd og glede! Det er jo ikke helt sant, det er liksom ikke bare en elefant i rommet som det ikke skal snakkes om, det er en hel liten flokk!

Du nevner noen av dem, men som vi vet, det er mange flere! Dags dato merker jeg meg at en av de største forsøkes dementert av selveste Statkraft: som vi vet, det norske kraftoverskuddet vil gå mot 0 en gang mellom 2025 og 2027. Da er det rett og slett høyere innenlands forbruk enn det norsk kraftproduksjon kan dekke. Det innebærer at vi enten må øke produksjonen, det er faktisk IKKE gjort på 1-2-3, eller vi må øke importen. Det siste vil i såfall innebære rådyr strøm - vi vil alltid kunne få kjøpt noe - men når energisituasjonen der nede i EU og UK er som den er, med bla et underskudd på energi som motsvarer 155 milliarder kubikkmeter russisk gass i en uoverskulelig fremtid, ja da vil det være et vedvarende underskudd i meget lang tid fremover. Rett og slett mangel på elektrisk kraft, det gjør noe med tilgangen, det gjør noe med prisen. Og når vi ser på Statkrafts forsøk på å forklare norske elbilister at neida, dette er ikke et problem, kan vi saktens gjøre oss våre tanker: man mener - forsåvidt korrekt nok - at den norske elbilparken bruker så lite strøm at det er helt ubetydelig!

Den som tenker litt gjennom hva man egentlig sier her, er at man forutsetter at det som i realiteten er et luksusforbruk - privatbilisme er i realiteten ikke samfunnskritisk - vil bli prioritert i en situasjon der vi hypotetisk sett kan risikere å måtte stenge ned kraftkrevende industri - kfr planene som poppet opp før regnet satte inn og fyllte opp kraftmagasinene i fjor høst. Her skal vi også merke oss regjeringens planer for "elektrifisering" av både det ene og det andre - se på tallene for den mye omtalte "elektrifiseringen" av nordsjøen og få hakeslepp! I beste fall må det underskuddet som oppstår som følge av denne politikken dekkes inn ved at våre venner der nede i Tyskland hiver enda flere gravemaskinskuffer med køl inn i kullkraftverkene som man har fyra opp igjen i stor skala det siste året! Strømmen må jo uansett komme et sted fra, og nei, "fornybarsatsningen" vil ikke være i nærheten av å kunne dekke inn verken underskuddet eller økningen i forbruket med det første - både i Norge og EU / UK - sånn er det bare. Legg til at både vår egen regjering og byråkratene der nede i Brussel på den ene siden ivrer for "elektrifisering", mens de på den andre siden ivrer for "energiøkonomisering", "energieffektivisering" og så videre!

Det siste er en joker her: det man egentlig snakker om, innebærer også en form for rasjonering og prioriotering av strømforbruket: det første ser vi gjennom gallopperende strømpriser. Norsk vannkraft, som fremdeles koster 11 øre pr kwh å produsere, har til tider bikka 8 kroner pr kwh! Siden Staten - det glade norske felleskapet - jo eier norsk kraftproduksjon - måtte poltikerne etter massivt press innføre "strømstøtte". Det går i korthet ut på at en del av det som forbrukerne og næringslivet blir overfakturert, blir tilbakeført som "strømstøtte". Vi får mao tilbake en større eller mindre del av det vi betaler for meget ifht en strømpris basert på en normal kalkyle. Men hvilken overraskelse, "strømstøtten" til næringslivet utgjør lite og ingenting! Likeså sitter strømstøtte til jordbruket langt inne! Som sagt....en form for tvungen strømsparing....rasjonering!

Midt oppe i dette ser vi også en antydning til nedprioritering av "luksusforbruk": bla medfører mangelen på "strømstøtte" til landets hytteeiere an absurd overprising av strømmen til Ola og Karis favroitthobby - å bruke hytta! Dette innebærer i realiteten en brutal prioritering! Og der kommer vi til et vesentlig poeng: den som innbiller seg at en tilsvarende retorikk IKKE vil medføre "innstramminger" overfor elbilistene i årene som kommer, er grenseløst naiv! Poenget i denne sammenheng er at den gullrekka du ramser opp, den er bare toppen av isfjellet! I statsbudsjettene fremover kommer elbilistiene til å bli pålagt den ene avgiftsøkningen etter den andre, og en del av bildet vil være en "veibruksavgift", kanhende også en "forbruksavgift" for strømmen som antas å medgå til det "lukusforbruket" som strømmen som puttes på tanken på elbilen jo egentlig er! Uansett hvor "ubetydelig" dette forbruket ifølge Statkrafts uttalelser d.d. måtte være!

The Bottom Line er at det er et poltisk vedtatt prinsipp at å eie og bruke bil skal være rådyrt i Norge. Når man presser det norske folk over på elbiler, ja da får man også uante nye muligheter til å øke avgiftene og beskatningen. Det vil rett og slett bli dyrere enn noen sinne å bruke bil i Norge i årene fremover - helt uavhengig av drivlinje. Og påskuddet vil, som vi har sett gjennom flere tiår nå, være mantraet "for miljøets skyld". I tillegg til det nye mantraet som bla er brukt for å forsvare høye strømpriser i Norge: "I solidariet med EU"!

Ja, det vil fortsatt være økonomisk mulig for "vanlige folk" å skaffe seg og bruke en liten, folkelig elbil uten å gå konkurs, men be advised, som du er inne på, selv en liten og fornuftig elbil som VW EUp vil over si en tiårsperiode innebærer kostnader som matcher en typisk familiebil med dieselmotor i dag: si Skoda Octavia. Dette er et faktum, der bla nøkternt realistisk levetid på batteripakka har stor betydning. Klarer man å lure ut to år ekstra økonomisk levetid på elbilen, hjelper det jo godt på, men igjen: nye avgiftsøkninger er rett rundt hjørnet! Dernest er det som du jo også er inne på: dieselbrennerne våre kan vi egentlig fint klare å holde liv i minst dobbelt så lenge som en typisk elbil i dag!

Om vårt store orakel Benny, som jo er en klok og fornuftig mann, våger å ta opp elefantene i rommet og banne i kjerka, se det er et åpent spørsmål! Til syvende og sist tenker jeg at redaksjonen i Broom er pragmatiske og holder seg ved sin lest, man skal ikke drive politikk, det overlater man til resten av staben i TV2. Man fokuserer istedet på å rendyrke forsåvidt interessante artikler omkring vår alles kjære bilen generelt, og naturlig nok, der er elbilstoff et nødvendig onde. En ting skal Broom-gutta ha: man klarer å vinke elbilstoffet på en god måte - iallefall en god del av tiden. I tillegg merker jeg meg med glede at man bringer en viss andel stoff om såvel konvensjonelle drivlinjer generelt som veteranbiler og "hobbybiler" spesielt. Den rosen skal Benny og gutta ha, ikke sant?

Nei, jeg er ikke kjøpt og heller ikke betalt av redaksjonen, jeg er en halvstudert røver som kan litt om mange ting. Når du og jeg herved kaster ut et par gode tanker, et par baller til våre følgere og redaksjonen i Broom, ja da sår vi kanhende et par frø, lov å håpe! En god dag videre og takk for et knallgodt innlegg, måtte også du ha en god tid med dieselbrenneren din til du går over til kollektivtransport på heltid!

Antall visninger