Revisjonshistorikk [tilbake]

Tvisten dreier seg tydeligvis om Fords vurdering av en merknad fra garantiutløpstesten. Jeg ville lagt turen innom NAF igjen, og bedt om et kvalifisert råd. Om man er av den oppfatning at dette er en feil som bør rettes, ja da ber du om en kort, skriftlig uttalelse og tar det derfra. Jeg tenker ellers at det er nyanser her, vil eksempelvis denne svettingen være av en slik karakter at den fører til merknad ved en EU-kontroll? Jeg tenker også at diesel i motorrommet uansett er uheldig, men igjen, avhengig av hvor omfattende denne svettingen egentlig er. Jeg tenker da spesielt på at gummislanger og diesel egentlig er en ugrei kombinasjon. Dette bør NAF kunne si noe om, så får dine venner hos Ford eventuelt begrunne hvorfor de synes det ikke er noe å bry seg om.

The bottom Line er at mye avhenger av hva NAF kan tilføre her. Har du en klar uttalelse på at dette bør utbedres, ja da har du en god sak ifht både Ford og eventuelt forbrukermyndighetene. Om det skulle være aktuelt / påkrevet å fremme en sak gjennom forbrukermyndighetene, finner du en grei oversikt over rettigheter og plikter på forbrukerrådets nettsider, mye dreier seg om å gjøre de rette tingene i rett tid og ikke minst, dokumentasjon. Men - be advised - der tar ting tid. En hyggelig dialog med forhandler bør kunne løse dette. Lykke til!

Antall visninger