Revisjonshistorikk [tilbake]

Ingen fasit her, men her finner dere en grei oversikt over rettigheter og plikter og gangen i det hele. Det dreier seg om å gjør de rette tingene i rett rekkefølge, men be dvised, tar lett et par år å nå frem med en sak hos forbrukermyndighetene, og enkelte importører har en lei tendens til å spekulere i å trekke saken inn for retten for å vri seg unna ansvret om kunden får medhold i forbrukertvistutvalget. Rådfør dere gjerne med forbrukerådetevnt NAF og ta det derfra. Det beste er om man får til en løsning med forhandler, ellers går dette på begrep som vesnetlig mangel hhv at forhandlerm å få rimelig mulighet til å utbedre feil(ene) etc etc.. Lykke til!

Antall visninger