Revisjonshistorikk [tilbake]

Det fremstår som om kontrolløren har gjot en vurdering ifht pkt 3.1 i kontrollinstruksen, HER: https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy-versjon-4-0.pdf

Dette kan i noen grad være skjønnsbetinget, og vi er alle mennesker: en kontrollør ved et autorisert verksted vil normalt sett bestrebe seg på å gjøre en best mulig jobb, om han ser gjennom fingrene med noe som ligger i et grenseland, ja da risikerer han å bli fratatt retten til å foreta og godkjenne EU-kontroll. Som du har erfart, SVV vil heller ikke gi et klart svar uten at man selv har mulighet til å kontrollere bilen, nettopp fordi det er et element av skjønn med i bildet her. Er du heldig, setter SVV sitt bumerke på EU-kontrollen evnt påfører man også en merknad i vognkortet, i motsatt fall er det klokeste du kan gjøre å gjøre å resignere og demontere denne greia. Ja, du har i noen grad klageadgang, men for en sak som dette er det neppe bryet verdt - der det er skjønnsmessige forhold med i bildet, vil det ofte bli en merra som passer havresekken behandling - sagt i klartekst: om SVV først sier "nei" en gang her, skal det mye til før man snur trill rundt. Vi krøsseruansett fingre og tær for at du har hellet med deg!

Antall visninger