HHO + Diesel

spurt 2014-10-15 02:15:48 +0200

Hei!

Jeg har stilt dette spørsmålet her før, og jeg gjør det igjen. Grunnen tll at jeg gjør det, er nettopp av den enkle grunnen til at jeg ønsker å gjøre folk mer bevisst på enkle ting som kan gjøres for å spare miljøet. Det har vært mye snakk om nox utslipp fra diesel biler, og elektriske og brenselcelle drevne biler har kommet på markedet, men nå finnes det tiltak som kan gjøres for å minimere utslipp fra både diesel og bensin motoriserte biler, eller nøytralisere det helt, med vann som bi effekt. Jeg vet at dem i USA, har muligheten til å kjøpe er ferdig kit som kan monteres i biler, det fungerer via at en elektrolyse prosesserer hydrogen og oksygen ved å tilføre syrefaste stålplater strøm i negativ og positiv ladning, med nøytral i mellom hver. Stålplatene bader i vann med bakepulver, det for at vanlig vann ikke leder strøm bra nok. Hydrogenet og oksygenet vil IKKE lagres, ettersom vi allerede vet at dette er farlig under trykk, men det tilføres derimot via innsuget til motoren som igjen vil optimalisere effekten og effektiviteten til karbonbasert drivstoff. Man kan også bruke batteri vann for å få den beste effekten, da også med bakepulver. Det skal også være en smal sak å lage dette selv. Uansett, det jeg vil fram til, er gevinsten ved å bruke slikt, og jeg ønsker at dere i Broom skal prøve dette ut og komme med statistikker i forhold til utslipp, nox verdier, kjørelengde osv fra både før og etter at dette er tilført. Det skal sies at dette er noe jeg forventer av dere, som en seriøs aktør innen bil og motor.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett