Elbiler, nå må noen sette miljøaspektet i søkelyset, før det bærer for langt ut på viddene!

spurt 2014-11-14 00:26:24 +0200

Nå ser det ut som at elbil-salget tar skikkelig av. Men er det ingen i det hele tatt som tenker miljø i denne forbindelsen? Jo, jo- folk tenker at de bruker ren, økovennlig hydroenergi og ikke fæl bensin/ diesel.

Men det virker ikke som om noen bryr seg om det totale miljøregnskapet for forskjellige biler.

Produksjonen av Li-Ion-batterier (og alle andre, for såvidt) er en absolutt styggedom og en svært lite naturvennlig syssel. Og med en eksplosjon i salget av el-biler, eksploderer selvsagt produksjonen av batterier.

Kan dere se nærmere på denne saken og ta det opp i et program? Folk flest er som sauer, de følger dem som leder an......

Som jeg kan se det nå, ut i fra hva jeg vet, så må vi presse frem forskning og utvikling på hydrogen (brenselceller) i stedet for dette kollosale blindsporet vi er på vei inn i nå.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett