Servicehefte undertegnet av privatperson

spurt 2015-09-03 11:38:55 +0200

Har sett på en bruktbil - 2009 modell som jeg har veldig lyst å kjøpe. Det er eierens sønn - som er bilkyndig - som har tatt alle servicene - og det er han som har fylt ut og undertegnet disse i servicehefte. Vil du se på dette som problematisk ? Bør jeg ved eventuelt kjøp forlange litt mer dokumentasjon om sønnens bilferdigheter - og hva bør jeg i tilfelle be om ?

Vennligst send svar på min email : daila2@hotmail.com

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett