Hvor skal en finne miljøgevinst?

spurt 2016-02-05 20:09:23 +0100

Batteridrevne el. biler må vel være en blindvei.
Flere hundre kilo med blyakkumulatorer. Hva skal skje med disse når de er brukt opp? Finnes det noe apparat for å ta seg av disse? Pris for å skifte ut batteriene? Så vidt jeg skjønner er prisen så høy at bilen må kondemneres etter 8 år? Hvor er miljøgevinsten?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett