Hvordan fungerer el bil i minus 35?

spurt 2017-02-22 16:44:15 +0100

anonym bruker

Anonym

Hei. Jeg tror jeg forstår noe om batterier, og da detter hvor mye effekt batteriene kan levere i kulde. Ut fra hva jeg da vet er det ikke mye energi igjen i batteriene ved minus 15 grader, og jeg mener skal man snakke om bil i Norge må leverandørene ta hensyn til det faktum at om vinteren kan det bli skikkelig kaldt, Mange steder er temperaturen gjerne minus 30 eller kaldere. Hvor langt vil da en el bil gå om den har stått parkert utendørs? Jeg mener en batterdrevet bil i utgangspunktet enten er en bil for sommeren eller i nærområdet til de store byene. Mitt spørsmål er vel egentlig hvorfor opplyser ikke rådet for veitrafikken og fabrikantene informasjon om hvordan bilene faktisk oppfører seg om vinteren. Burde ikke det vært en selvfølge så man vet hva man får. Jeg mener man burde opplyse om hvor langt bilene vil gå f. eks. ved minus 35.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett