Ombygging av varebil til personbil

spurt 2018-03-10 16:54:58 +0100

anonym bruker

Anonym

Hei kan du gi mer informasjon om disse reglene, da det ikke er noen link til foreskriften om at biler førstegangs registrert i Eu kan søkes likebehandles med Norskregistrerte. her er artikkelen din. Ombygging av varebil: Ny regler gjør at du kan spare titusener Nå kan det bli billigere å bygge om varebilen til personbil. Benny Christensen 29.01.2013 DEL Det er til dels veldig store avgiftsforskjeller på varebiler med grønne skilter og ditto personbil av samme type. På nyere biler snakker vi ofte flere hundre tusen kroner.

Så trappes dette gradvis ned år for år, slik at når en bil er ti år gammel, kan den bygges om avgiftsfritt.

Den viktige datoen Mange ønsker imidlertid å bygge om varebilen til personbil før den blir ti år gammel. Da må det altså betales en avgift som beregnes ut fra bilens første gangs registreringsdato.

Inntil varebilen er ti år gammel må man betal avgifter for å bygge den om til stasjonsvogn. Illustrasjonsbilde. På varebiler som er kjøpt nye i Norge er dette ganske grei skuring. Men en god del varebiler har også blitt bruktimportert . Når disse skulle bygges om så har det vært første gangs registreringsdato i Norge - og ikke i landet som den er importert i fra - som hittil har vært brukt.

Det vil i si at en bil som for eksempel ble kjøpt ny i utlandet i 2007, men som ble bruktimportert til Norge i 2009, har blitt avgiftsberegnet som en 2009-modell, og ikke som den 2007-modellen den egentlig er.

Bruktimport: Her er fallgruvene

MYE å spare Forskjellen kan fort beløpe seg til over hundre tusen kroner.

Nå viser det seg at dette kan være et diskriminerende brudd på EØS-avtalen, og at det derfor er mulighet for å søke dispensasjon fra dette.

Vi siterer fra et rundskriv på toll.no:

  • På denne bakgrunn har Finansdepartementet i brev av 19. juni 2012 bedt direktoratet om å vurdere dispensasjon inntil nytt regelverk foreligger knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bruktimportert kjøretøy som statusendres etter registrering.

  • Direktoratet presiserer at dispensasjonsbestemmelsen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og tollregionene/infosentrene skal derfor ikke forhåndsberegne en eventuell dispensasjon.

Hele rundskrivet kan du lese her:

Hver sak behandles for seg:

Det er altså grunn til å merke seg at det ikke er noen automatikk i dette, men at hvert enkelt tilfelle må behandles separat.

Det er allikevel grunn til optimisme for den som ønsker å bygge om sin bruktimporterte varebil om til personbil.

Slik vi tolker dette rundskrivet, skal det ganske mye til for at dispensasjonen ikke innvilges før et nytt, godkjent regelverk er på plass.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett