Spylevæske for frontruten - om sommeren

spurt 2019-04-03 13:28:23 +0200

anonym bruker

Anonym

Finnes det en god oppskrift på spylevæske for sommerbruk?

Jeg har brukt vann med omkring 10% av vinterens spylevæske. Det virker bra nok.

Men det er jo en (unødvendig) miljøbelastning fra kjemikaliene. Dessuten koster det litt av klodens ressurser, og litt av mine penger.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett