MB GL 350 2012

spurt 2019-10-16 04:38:10 +0200

anonym bruker

Anonym

Har du et bra tips ved kompressorhavari, vi harnemlig skiftet to kompressorer som har fungert Bare ca. 5 km. Så får jeg melding om at kompressoren må kjøles ned, uten at bilen hever seg. Den første som ble byttet hadde dratt inn støv da slangen for inntak av luft var sprukket. Da den første nye kolapset gikk en 40 amp. Sikring da ble det kongludert med feil i denne, men nu den nr. to så er set beskjed om at denne må kjøles .??? Kan det være fordelingsblokka somhardratt inn støv eller om det erfabrikfeil påden nye nr. to ? Bilen har rullet 150000 km.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett