Når uhellet er ute....

spurt 2021-11-05 11:10:43 +0200

updated 2021-11-05 11:12:44 +0200

DENNE artikkelen var på sin plass: https://www.tv2.no/broom/14335891/

Dog...det mangler et par kritiske punkter her! Når uhellet er ute, må man være sin egen "djevelens advokat", og sikre bevis, bevis og atter bevis!!! Det innebærer at bilene ikke skal flyttes så mye som en millimeter før det som et minimum er tatt bilder på skadestedet! Fortrinnsvis bør man også sørge for en enkel, målsatt skisse, og er det "tett trafikk" og ditt og datt, ja da ringer man politiet! Ved den minste mistanke om uaktsomhet, mobilbruk eller ruspåvirkning fra motpartens side, ja da holder man IKKE kjeft om dette - man ber aller høfligst politiet om å opprette sak, be gjerne politet om hjelp til å fylle ut skademeldingen også - dette er langt på vei opplysninger som polititet uansett tar opp når man oppretter sak.

Dernest: om det er tilstrekkelig hastighet til at det er den minste mulighet til at du har fått en trøkk - de facto alt over gangfart om du er uheldig - ja da foreligger det uansett en situasjon der politiet SKAL opprette sak! Da oppsøker du lege eller legevakt etterpå og sørger for å få notert alt ubehag du måtte føle i journalen - f.ex en nakkesleng er ingen spøk - og nei - det blir faktisk IKKE bedre etter 5 dager! Men er du så dum at du venter med å gå til legen i 5 dager i den tro at det blir "bedre" - da har du tapt enhver rett til erstatning!

DET ER ALTSÅ TO GODE GRUNNER TIL Å TILKALLE POLITET: Dels sikre bevis, dels å gjøre det du er forpliktet til ifht personskade. Og i sistnevnte tilfelle: selv en tilsynelatende ubetydelig trøkk i skallen eller en nakkesleng kan medføre livslange plager og derav nedsatt erhversevne. Ja, man skal være dønn ærlig og korrekt hele veien, for all del, men et problem som IKKE engang nevnes i artikkelen, er at ved SKYLDDELING kommer du plutselig i en situasjon der motpartens forsikringselskap kan le hele veien til banken - det kan innebære enorme tap for deg ved dramatisk reduksjon av den erstatningen du ellers ville hatt krav på, og en tilsvarende reduksjon av ansvaret for såvel ditt eget selskap som motpartens selskap. Tro meg, den situasjonen vil du helst unngå!

Uten å si noe negativt, det gir seg selv at dersom du og motparten har samme selskap eller for den sakens skyld, selskaper som eies av samme finansinstituasjon, ja da er det ekstra god butikk for selskapet / selskapene å avgjøre saken ved skyldeling! Og har man ikke solide bevis - ja da står man der med det berømte skjegget i brødristeren! Bortsett fra egne bilder og dashcam-opptak - dashcam burde være obligatorisk i alle biler - er det nå engang sånn at politets bevisopptak er alfa og omega her, spesielt ved uaktsomhet, mobilbruk eller ruspåvirkning fra motpartens side!!!!!!

Sagt på en annen måte: ditt eget selskap er ikke nødvendigvis "din venn". Enkelte selskaper har en lei tendens til å bli din motpart på null komma null! Man har ... (more)

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett