Vurdering av mangelfull utført rep.arbeide

spurt 2023-12-29 19:28:11 +0100

anonym bruker

Anonym

Etter bytte av bensinpumpe ved Erik Arnesen Helsfyr a/s i 2020 - ble bilen lite brukt av eier og solgt til meg høsten 2021 Den har vært lite brukt av meg og bare til langkjøring - da jeg har to biler og kjører elektrisk til daglig. I høst 2023 benyttet jeg Mercedesen til flere korte turer innenfor bygda - med flere start og stopp. Jeg oppdaget da en svak bensinlukt og bilen ble levert til kontroll ved, Råde Bilservice a/s i Råde. (Mekonomen). De fant at bensinpumpen var mangelfullt montert - blant annet manglet en av festeskruene.

Jeg har forelagt saken for Erik Arnesen Helsfyr a/s og Mekonomen i Råde har bekreftet dette overfor dem, Jeg har fremmet krav om utbedring / dekning av utgifter til utbedring overfor Erik Arnesen Helsfyr ,men de aviser mitt krav , Ville bli takknemlig for en profesjonell vurdering av Broom

Mvh Hans Kr Wæraas

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett