Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Tror du gass kan bli aktuelt?

Hei.

Hva er dine tanker rundt naturgass som drivstoff? I dag brukes det som energikilde på en del busser, men tror du det kan bli mer aktuelt på personbiler?

Antall visninger