Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Heving av kjøp

Hei,

Vi har en mandagsbil hvor det meste går gale. Nå er vi igjen blitt hentet med Viking for vårt 2. havari. Den har i løpet av våre 11 måneders eierskap vært 3 måneder på verksted. Forrige verkstedsbesøk varte i 9 uker.

Kan du hjelpe oss med noen tips/oversikt over hva man bør akseptere? Og hva som historisk må til for å heve et kjøp?

Historikk: Hendelsesforløp: 1. Verksted hos Mobile Åsane da det var et løst deksel i venstre felg (mekaniker sier det har vært løst siden bilen var ny da det vanligvis er noe som fikses når biler klargjøres som ny) 2. Verksted hos Mobile Åsane da det var et løst deksel i høyre felg (mekaniker sier det har vært løst siden bilen var ny da det vanligvis er noe som fikses når biler klargjøres som ny) 3. Vindusmotor venstre side fremme var ødelagt og ble fikset hos Mobile Godvik. 4. Bilen havarerte i midten av september da vi ikke fikk motorkraft. Fikk beskjed det var girkassen som var ødelagt hvor det måtte skiftes sensor og aktivator, og batteri måtte lades (usikker på tekniske detaljer). Var på verksted hos Mobile Godvik i 1 1/2 uke. 5. Parkeringssensorer slår seg på uten noe i nærheten når vi kjører. Dette gjelder fronten og kan aktivere seg både når vi kjører og står i ro uten noen i nærheten. Feilmeldinger har blitt nullstilt av verksted hos Mobile Godvik. 6. Blindsonevarsling slår seg av og på når ingen er i nærheten når vi kjører. Mobile Godvik var i kontakt med Opel-teknikere i Marokko. Rapport fra teknikerne sier at utstyret er ustabilt ved nedbør. 7. Verksted hos Mobile Kokstad grunnet ulyder på venstre side fremme og sensortrøbbel med blindsonevarsel og parkeringssensorer. Årsak til ulyd var slitasje på lenkearm. Mobile Kokstad bestilte ny lenkearm og tok kontakt med teknikere hos Opel angående sensorene. 8. Mobile Kokstad 3. januar 2023 for å skifte lenkearm og oppdatere/nullstille styreenheter. 9. Mobile Kokstad siden 17.02.2023 (enda ikke fått bilen tilbake). En ledning på hver side bak som er trøbbel med og ABS defekt. Vi har da kjørt med en bil hvor eventuelle ulykker kunne endt gale da vi har fått beskjed sikkerhetssystemet kunne risikert å ikke slå inn.

Antall visninger