Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

E10 bensin og dialog med CircleK

Min andre mail:

Nye spørsmål sendt til CirckleK......

Hei igjen. Da kommer noen oppfølgingsspørsmål jeg vil ha svar på. Fra ditt svar: "E10 er i dag standard i flere enn 15 europeiske land, og Norge er det siste landet i Norden som innfører E10." Dette vet vi, men i de fleste land så er bensinstasjonene pålagt å selge bensin som ALLE kan bruke. Dere kommer altså helt til å slutte å selge E5 bensin som ALLE motorer kan bruke og som ikke skader motorer. Du viser til at det kun er å bytte ut slanger og pakninger, hvor mye tror dere dette vil koste en forbruker.....? Vi har forhørt oss litt rundt og det er IKKE BARE slanger og pakninger som skades ved bruk av E10 og bensin med større innhold av etanol. Det er også skader på bensintanker og systemer som bensinen går gjennom og spesielt om motorene ikke regelmessig brukes. HVEM skal være ansvarlig for disse skadene fremover når dere ikke har et utvalg som kan nyttes av de som IKKE kan benytte E10 og bensin med større innhold av etanol....? Det er også en kjent sak at bensinforbruket går opp ved høyere innhold av etanol, da går vinningen opp i spinningen hvis det er redusert Co2 utslipp som er tema, er dette noe dere har oversikt over....? Når det gjelder båtmotorer så har vel CircleK også stasjoner langs kysten for de med båter, skal dere også skifte ut til E10 bensin på disse stasjonene.....? -Og det er også en kjent sak at motorer (og da særlig eldre båtmotorer som det finnes 1000-tall av) har en tendens til å fuske eller stoppe ved bruk av bensin med E10 innhold, hvem skal ta ansvaret for livsfarlige situasjoner der båter eller båtmotorer havarerer og liv eventuelt går tapt på grunn av det ikke lenger finnes valgmuligheter til å benytte bensin som disse motorene tåler....? Fra ditt svar : "For motorsykler, mopeder og båtmotorer, sjekk gjerne i instruksjonshåndboken om E10 kan brukes." Les instruksjonsbruken om E10 kan brukes, hvilket svar er det.....! Saken er at svært mange bensinmotorer IKKE KAN bruke E10 bensin og konkret hva skal disse da gjøre for å kunne bruke sine motorredskaper......? Dette er snakk om tusentall av motorer i Norge som da ikke kan benyttes dersom dere (og konkurrerende selskap) ikke lenger skal tilby bensin av en kvalitet som ikke kan nyttes. Hva er CircleK sitt svar til alle disse.....Hva skal disse gjøre for å kunne bruke sine motorer.....? Fra ditt svar: "For gressklippere, motorsager, hekktrommere og andre hagemaskiner bruk gjerne Alkylatbensin, fås kjøpt på Circle K-stasjoner." Dette er bensin som gjerne koster mange ganger så mye som vanlig bensin de har kunnet bruke tidligere. Dere legger altså de ekstra kostnadene og problemene over til forbrukerne og kundene. Vil CircleK ta noe som helst ansvar for ødelagte motorer og kostbare alternativer, eller overlater dere alt dette til kundene.....? Jeg ser frem til svar på spørsmål som vil bli avgjørende for både mitt kundeforhold (over 40 år) og sikkert mange andres også. Dersom det er slik at dere ikke snur om på policien om å ikke tilby E5 bensin på noen av CircleK stasjonene fremover, håper jeg vi kan samle så mange av kundene til CirckleK i protest at dere blir nødt til å endre politikken deres. Forhåpentligvis vil det være selskaper som vil tilby E5 bensin i en av pumpene sine og da er det bare å bytte selskap når dere ikke ser ut til å endre tilvalget på CickleK sine stasjoner. Heldigvis finnes det såpass mange sosiale medier dette kan spres gjennom i dag at mange flere nok vil måtte gjøre som undertegnede, for da er et langt "ekteskap" dessverre over for min del. Mvh, Geir Lundheim, Mob. 41459530.

Svaret fra CircleK.....ikke særlig oppløftende....!

Hei Geir, Takk for at du tok kontakt med oss! E10 er en bransjestandard i 95-oktan bensin i Norge fra april 2023. Circle K vil kun selge E10. E10 er i dag standard i flere enn 15 europeiske land, og Norge er det siste landet i Norden som innfører E10. Bensin med 10 % etanol reduserer CO2-utslippene i et livsløpsperspektiv mer enn den gamle standarden E5. 95 % av alle personbiler fra 2001 kan kjøre på E10. Alle bensinbiler produsert i Europa fra og med 2011 kan kjøre på E10. For motorsykler, mopeder og båtmotorer, sjekk gjerne i instruksjonshåndboken om E10 kan brukes. Dersom kjøretøyet kan ikke bruke E10, anbefales det også å undersøke med verksted om det er mulig å gjøre justeringer slik at kjøretøy kan bruke E10. Dette vil i stor grad kun være snakk om å skifte ut pakninger og slanger i drivstoffsystemet. For gressklippere, motorsager, hekktrommere og andre hagemaskiner bruk gjerne Alkylatbensin, fås kjøpt på Circle K-stasjoner Med vennlig hilsen Circle K Norge AS Kundeservice Jelena

Min første mail:

Hei. Har fulgt med at det har kommet en ny type bensin på markedet tilsatt mer etanol. Denne bensinen kan ikke brukes på mange biler, båtmotorer og mindre maskiner uten at det kan forårsake skader (særlig på slanger og pakninger, men også rustdannelser og tetting). Jeg bor på Kongsberg og har kunnet kjøpe bensin med kvalitet som ikke forårsaker skader, inntil nå. Er det slik at INGEN av CircleK stasjonene på Kongsberg skal tilby 98 oktan, eller bensin tilsatt kun 5% etanol...? Hvis dette er riktig, så må jeg sterkt vurdere å bytte leverandør og også formidle dette videre til andre slik at vi kan sammen protestere mot de selskapene som ikke lenger kan tilby bensin med kvalitet som ikke ødelegger motorer. Alternativt vil jeg ha garanti fra dere at dere koster reparasjoner på mine motorer, gressklipper, båtmotorer, bensinkantklippere, motorsager, etc etc.... Jeg kjenner til siden som sier hvilke biler som er oppgitt å KUNNE bruke bensin tilsatt 10% etanol, men dette gjelder ikke alle biler og motorisert utstyr. Mange har sterkt advart om å benytte bensin med 10% etanol i bensindrevne motorer av ulike typer og da spør jeg. Vil dere sørge for at det finnes stasjoner i CircleK Kongsberg som tilbyr bensin med max 5% etanol innblanding, alternativt 98 oktan som garantert ikke vil skape problemer, hvilke....? Kan ikke se at noen av deres stasjoner på Kongsberg i dag tilbyr 98 oktan, riktig...? Båtsesongen og hagesesongen er i gang, så da vil jeg ha et klart svar på om dere garanterer at mine motoriserte redskap ikke blir ødelagt med E10 bensin....? Og, hvis dere ikke kan garantere, hvorfor tilbyr dere ikke da bensin med en slik kvalitet på Kongsberg som ALLE motorene kan benytte risikofritt...? Mvh, Geir.

Antall visninger