mp3highs profil - aktivitet

2023-03-23 08:29:50 +0200 svarte på et spørsmål Hva er miljøvennlig? El-bil eller Fossil-bil?

Hvis man sørger for at kraftproduksjonen er forurensningsfri, må det være at trikkene er mer miljøvennlige, og drivstoff

2023-02-03 06:31:06 +0200 svarte på et spørsmål Oljeforbruk

Ulike biler vil ha forskjellig kjørelengde, og den faktiske situasjonen er også forskjellig fra sjåføren. For mer inform

2023-02-03 06:31:04 +0200 svarte på et spørsmål Oljeforbruk

Ulike biler vil ha forskjellig kjørelengde, og den faktiske situasjonen er også forskjellig fra sjåføren. For mer inform

Antall visninger