Mazdas hydrogensatsing

spurt 2014-11-19 14:18:17 +0200

Hei Benny. For noen år siden leste man om Norges satsing på hydrogen som drivstoff og det var Mazda RX8 som gjaldt. Hva skjedde med Mazdas satsing på hydrogendrift? Mazda er sjelden eller aldri nevnt lenger.. Forsvant hydrogensatsingen sammen med RX8?

CB

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett